Aerosolrengörare för underhåll och reparationer

Visa alla produkter

3Ms forskare har noggrant utvecklat våra revolutionerande och icke-brännbara 3M™ Novec™ Aerosolrengörare och försett dem med just de funktioner och den kompatibilitet som din verksamhet kräver – utan att kompromissa om arbetsmiljösäkerhet och miljöskydd. Det här är rengöringsmedlen du behöver för att få jobbet gjort på rätt sätt – utan kompromisser.

Vi har tagit fram en perfekt Novec Aerosolrengörare för alla tänkbara tillämpningsområden – rengöring av kretskort, elkontakter, relän och brytare, rengöring av lödning, borttagning av fluss, avfettning eller applicering av kontaktsmörjmedel. Rengöringsmedlen blir utmärkta ersättare till rengöringsmedel med hög global uppvärmningspotential (global warming potential, GWP), brännbara och giftiga aerosolrengörare. De torkar snabbt och har låg toxicitet och gynnsamma miljöprofiler – med låga GWP-värden och noll ozonnedbrytningspotential (ozone depletion potential, ODP).

Närbild på industriingenjör med hjälm, skyddsglasögon och skyddshandskar som pratar i mobilen i en fabrik.
Bekymmersfri rengöring.

Rengöringsmedel med industristyrka för professionella tillämpningar

Jobbar du med elektronik, i flyg-, fordons- eller transportindustrin? Då är dina behov av aerosolrengörare förmodligen lika specifika som de konstruktioner du arbetar med. 3M Novec Aerosolrengörare har tagits fram för att hjälpa dig att möta de här behoven.

 • Fågelperspektiv över rena fordonskomponenter och delar
  Produktkompatibilitet

  Våra forskare har medvetet utvecklat 3M Novec Aerosolrengörare med hög dielektrisk styrka, för att de effektivt ska kunna användas i strömsatta komponenter (under 25 kV) och på en rad olika material, bland annat de flesta plaster, metaller, kretssystem, tryckta kretskort och mycket mer.

 • Elingenjör som studerar ritningar framför ett stort, öppet elskåp.
  Rengöringsstyrka

  Uppfyll dina exakta rengöringsmål genom att välja ett aerosolbaserat rengöringsmedel med rätt rengöringsstyrka. Rengör milt och effektivt allt från partiklar och lätta oljor till tunga fetter och lodfluss.

 • Busan-hamnen i Sydkorea i gryningen med upplyst hamn och byggnader.
  Många användningsområden

  Vi har utvecklat Novec Aerosolrengörare i samarbete med branschexperter för att uppfylla kraven på rengöring av elektronik och elektrisk utrustning, utrustning i flyg-, transport- och fabriksindustrin samt alla andra områden som kräver exakt och grundlig rengöring.


Enastående rengöringseffekt för många olika produktkrav

Visa alla produkter
 • Gruppbild på de fem färgglada sprayburkarna i serien 3M Novec Aerosol.
  • Alla 3M Novec Aerosolrengörare är baserade på patenterad lösningsmedelsteknik från 3M som förenar enastående effekt med breda marginaler när det gäller arbetsmiljösäkerhet och utmärkta miljöegenskaper som bidrar till att ta hand om jorden.
  • När du väljer en elektrisk kontaktrengörare, flussborttagare, avfettare för elektronik eller PCB-rengörare ska du satsa på hög och jämn effekt skräddarsydd för den aktuella uppgiften. 3M Novec Contact Cleaner, Contact Cleaner Plus och Contact Cleaner/Lubricant erbjuder alla en unik blandning av lätt rengöring för elprodukter och elektronik. 3M Novec Avfettare för elektronik är avsedd för kraftfull rengöring i syfte att avlägsna olja, smörjmedel och fett från interna komponenter i elektronisk utrustning, precisionsdelar och andra elektromekaniska enheter.
  • 3M Novec Flux Remover används för att avlägsna föroreningar och lodfluss som kan skada värdefull elektronik eller utrustning. Läs mer om respektive produkt här:
  • 3M Novec Contact Cleaner

   3M Novec Contact Cleaner Plus

   3M Novec Contact Cleaner/Lubricant

   3M Novec Electronic Degreaser

   3M Novec Flux Remover


Formuleringar som ger det bästa av två världar

Upptäck sidan Smart. Säkert. Hållbart.

Kombinera affärskritisk och effektiv rengöring med en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil.

 • Behandskad högerhand som sprayar en burk med 3M Novec Kontaktrengöring med aerosol.
  Smart: Prestandan du behöver

  3M Novec Aerosolrengörare ger enastående rengöringseffekt med de egenskaper du behöver:
   

  • Icke-korroderande
  • Icke-ledande
  • Tränger djupt in i trånga utrymmen
  • Snabbtorkande
  • Inga häftämnesrester
  • Över 95 procent aktivt lösningsmedel ger fler rengöringar per burk
 • Flygplanstekniker som arbetar på en 737-motor i en hangar.
  Säkert: Personalen i första rummet

  Bidra till att skydda medarbetarna i det dagliga arbetet genom att välja en produkt med bred marginal när det gäller arbetsmiljösäkerhet och:
   

  • Icke-brännbarhet
  • Låg toxicitet
  • Nästan luktfri
  • Innehåller inte n-propylbromid (nPB) eller andra farliga kemikalier som trikloretylen (TCE) eller metylenklorid
 • Tre vindkraftverk med solsken, grönt gräs och klarblå himmel.
  Hållbart: Uppfyller regelverk

  Se till att verksamheten följer allt strängare regelverk på miljöområdet och gör en insats för att skydda jorden för denna och kommande generationer genom att välja en hållbar produkt:
   

  • Ej ozonnedbrytande
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Innehåller inte vätefluorkarboner (HFC:er)
  • Inte på väg att fasas ut eller förbjudas

Okända fördelar med icke-brännbarhet

Alla som arbetar med aerosoler uppskattar fördelarna med icke-brännbara produkter som ökar arbetsmiljösäkerheten och skyddet av tillgångar. Det finns dock även andra, mindre påtagliga fördelar att ta hänsyn till:
  • Säkrare förvaring: Du behöver inte vidta särskilda åtgärder vid lagring, som med brännbara material.
  • Lättare att frakta: Leveransen blir enklare och billigare när du kan undvika de transportbegränsningar för farligt material som gäller för brännbara aerosoler.
  • Enklare processer: Spara tid med färre säkerhetsmoment.

Innovation som bidrar till att utveckla din verksamhet

3M Novec Aerosolrengörare ger dig inte bara sofistikerad rengöringsteknik, utan är också tillräckligt flexibla för att möta de nya behov som verksamheten står inför och anpassa sig till förändringar i framtiden.

 • Uppfyller regelverk

  När ny miljölagstiftning införs kan du bli tvungen att välja aerosolrengörare med omsorg. Våra utmärkta arbetsmiljösäkerhet- och miljöprofiler gör 3M Novec Aerosolrengörare till ett mycket bra alternativ.

 • Ändra formuleringar

  Om din nuvarande leverantör ändrar sitt recept, testa deras formulering för att se om de kan matcha balansen mellan effekt och andra egenskaper hos 3M Novec Aerosolrengörare.

 • Mervärde i varje burk

  Alla Novec Aerosolrengörare innehåller över 95 procent aktivt lösningsmedel – för större rengöringskraft och fler rengöringar per burk – och mindre än 5 procent drivmedel, vilket är vanlig koldioxid. Många konkurrerande aerosolrengörare innehåller bara 75 procent aktivt lösningsmedel.

 • Ändra din process
  När du gör ändringar i produktmaterial eller rengöringsstyrka till följd av ny teknik eller nya tillämpningar, välj det perfekta alternativet bland 3M Novec Aerosolrengörare.

Listade resurser och verktyg


Få svar på dina frågor om Novecs aerosolrengörare för underhåll och reparationer

3M Novec är mer än en produktlinje – vi är människor som delar din passion för att lösa problem och förbättra människors liv. Kontakta oss för svar på eventuella frågor och få veta var du kan köpa produkterna.