Immersionskylning för datacenter

Men det är inte gratis. Datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet, mellan 1,1 och 1,5 procent av den totala energiförbrukningen¹. En stor del används helt enkelt till att driva kylaggregat och fläktar för att kyla databehandlingsutrustningen.

För att bidra till minskade kostnader för serverkylning och dess miljöpåverkan går 3M i täten för en revolution inom vätskebaserad kylning för datacenter. Vår produktserie 3M™ Novec™ Engineered Fluid besitter egenskaper som gör att de passar utmärkt till immersionskylning, vid både enfas- och tvåfasdrift. Och resultatet? Energiförbrukningen (och kostnaden) kan minskas med upp till 97 procent, datacenter göras mindre och prestanda i serverutrustningen optimeras – samtidigt som miljöpåverkan minskas.

¹ Källa: www.koomey.com/post/8323374335

Eldrivna datacenter nedsänkta i bubblande Novec Engineered Fluids i en tillämpning med vätskebaserad immersionskylning, med neonbelysning.
Ta det kallt.

Vad menas med immersionskylning?

 • Foto taget med Go Pro-kamera med dataservrar nedsänkta i bubblande Novec Engineered Fluid i en tillämpning med vätskebaserad immersionskylning

  Immersionskylning av datacenter bidrar till en bättre termisk konstruktion genom att IT-utrustningen sänks ner direkt i en icke-ledande vätska. Den värme som alstras av elektroniska komponenterna överförs direkt och effektivt till vätskan, vilket minskar behovet av andra aktiva kylkomponenter som gränssnittsmaterial, värmereducerande delar och fläktar. Förbättringarna höjer energieffektiviteten och gör det möjligt att placera utrustningen mer kompakt.
   

  3M har utvecklat vätskor som är idealiska för den här sortens tillämpningar i samarbete med ledande datacenterleverantörer. De ger unika fördelar, till exempel många olika kokpunkter. Och bäst av allt: Tekniken bygger på 3Ms 50-åriga kunskaper inom material och tillämpningar.

   • Minskar energiförbrukningen till serverkylning och bidrar till ett mer miljövänligt datacenter
   • Omfattar färre rörliga delar som kräver underhåll och byten
   • Eftersom vätskan sänker temperaturen mer effektivt kan utrustningen placeras mer kompakt
   • Gör det möjligt att maximera processutnyttjandet genom att hålla temperaturerna under en kritisk nivå
   • Det blir enklare att serva IT-utrustningen eftersom elektroniken är torr och ren när den lyfts upp
   • Ger betydligt lägre ljudnivå i serverrum
   • Bidrar till att skydda IT-utrustningen från föroreningar som damm

Ett smart sätt att hålla temperaturen – och kostnaden – nere

Vätskebaserad immersionskylning med hjälp av Novec Engineered Fluids bidrar till en lägre ägandekostnad på många sätt, vilket gör dem till ett smart alternativ för företag. Direkt vätskekylning leder till ökad effektivitet och minskar kostnaden under hela datacentrets livscykel. Det gäller allt från design och konstruktion till drift, underhåll, reparation och byte av maskinvara.

 • Vit ikon mot lila bakgrund med ett dollartecken inuti en blixt och inuti en nedåtpil som en symbol för lägre energikostnader.
  Minska energikostnaden med upp till 97 procent

  Den tydligaste fördelen hittar du på elräkningen. De mest effektiva metoderna för immersionskylning kan höja energieffektiviteten på ett datacenter (vilket ofta är den största elkostnaden för ett datacenter) med upp till 97 procent.

 • Vit ikon mot lila bakgrund med en pil mitt i prick på en piltavla för att symbolisera ökad prestanda
  Spara plats med upp till tio gånger lägre utrymmesbehov

  Tack vare förbättrad kylkapacitet kan elektronik placeras mer kompakt – så att databehandlingsdensiteten blir tio gånger högre på samma utrymme. På så sätt kan datacenter placeras på helt nya platser.

 • Vit ikon mot lila bakgrund med en pil mitt i prick på en piltavla för att symbolisera ökad prestanda
  Optimera för ökad prestanda

  Med högre värmeeffektivitet kan du utöka databehandlingskapaciteten och minska latensen utan luftkylsystemets begränsningar.

 • Vit ikon mot lila bakgrund som är en sköld, en symbol för att skydda utrustningen från att gå sönder
  Motverka stillestånd hos utrustningen

  Vätskebaserad immersionskylning minimerar risken för luftburna föroreningar och ger en enklare termisk design med färre rörliga delar. Det betyder att du kan köra elektroniken på full kapacitet med mindre slitage.

 • Stora vita vindkraftverk på ett grönt fält med blå himmel och vita, fluffiga moln.
  Ett hållbart alternativ för miljön

  Energibesparingar är inte bara bra för rörelseresultatet, utan också för klimatet. Minskad elförbrukning innebär ett lägre behov av att skapa elektricitet, vilket i sin tur ger minskad bränsleanvändning och mindre utsläpp. Mindre datacenter sparar byggnadsmaterial och minskar underhållet. Om ditt mål är ett mer miljövänligt datacenter lägger 3M Novec Engineering Fluids grunden till ditt arbete och erbjuder samtidigt:
   

  • En fördelaktig miljöprofil
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Den ozonnedbrytande potentialen (ODP) är noll
 • Tekniker som utför ett varmt byte av dataserver inuti en immersionskyld enhet som använder 3M Novec Engineered Fluids
  Säkert vid personalexponering

  Operatörens säkerhet äventyras inte när du bygger ett datacenter med immersionskylning. 3M utformar alla Novec Engineered Fluids så att de erbjuder:
   

  • Bred, övergripande säkerhetsmarginal för personalen
  • Låg toxicitet
  • Icke-brännbarhet

Se hur vätskebaserad kylning kan revolutionera branschen, superdatabehandling och bitcoin-grävning

Oavsett vilket affärsområde du arbetar inom kan vätskebaserad immersionskylning spela en viktig roll för mer effektiva datacenter. 3M är pionjärer och innovatörer inom immersionskylning och har bidragit till lanseringen av framgångsrika datacenter med immersionskylning.


Frågor och svar som hjälper dig att skapa ett mer miljövänligt datacenter

Servertillverkare, systemintegratörer och datacentertekniker står alla inför likartade utmaningar: De ska designa och bygga upp ett datacenter som uppfyller grundläggande kundbehov när det gäller kostnad, prestanda och tillförlitlighet. Immersionkylning baserad på Novec Engineered Fluids kan hjälpa dig att möta vissa av dessa, och andra praktiska behov – utan kompromisser.

 • Hur fungerar immersionskylning?

  Vid immersionskylning placeras elektroniken direkt i en icke-ledande vätska, så att värmen kan överföras direkt från komponenterna till värmeöverföringsvätskan. I traditionella kylsystem måste värmen ledas genom flera lager termiska gränssnittsmaterial, luft, värmeväxlare och verksamma vätskor. Den termiska konstruktionen förenklas med immersionskylning och samtidigt ökar effektiviteten i värmeöverföringen.

 • Vilka fördelar har Novec jämfört med mineralolja?

  Det är många faktorer att tänka på när du väljer verksam vätska. 3M Novec Engineered Fluids har en rad viktiga fördelar jämfört med andra typer av dielektriska vätskor som exempelvis mineralolja. Novec-vätskorna är inte bara icke-brännbara och icke-antändliga. De har också den kokpunkt och termiska stabilitet som krävs till tvåfasig immersionskylning. Service och underhåll förenklas eftersom elektroniken som lyfts upp ur Novec-vätska är ren och torr.

 • Är vätskeförlust ett problem i Novec-baserade immersionskylsystem?

  Immersionskylsystem är vanligtvis utformade för att vara enkla att serva och utföra varma byten i, men dessutom konstruerade för optimal vätskeinslutning. Om du följer 3Ms rutiner och handlar av 3Ms auktoriserade återförsäljare av immersionskylprodukter kan du se till att vätskeförlusten blir försumbar.

 • Hur köper jag Novec-baserade immersionskylsystem?

  Det finns redan leverantörer som erbjuder patenterade serversystem och mekaniska system baserade på den här tekniken – och andra är på gång.


Tre sätt att skapa ett iskallt datacenter

 • Tvåfasig immersionskylning

  Vid tvåfasig, passiv immersionskylning ökar värmeöverföringseffektiviteten exponentiellt vid kokning och kondensering av Novec Engineered Fluids. Den här enkla metoden rymmer nästan inga rörliga delar.
   

  • Elektroniska komponenter doppas i ett icke-ledande vätskebad i en lättillgänglig och försluten behållare
  • Den värme som genereras förvandlar vätskan till ånga och får den att stiga uppåt i behållaren
  • Ångan kondenseras på locket eller en kondensfjäder och regnar sedan ner i badet igen för att upprepa cykeln
  • Eftersom Novec Engineered Fluids har direktkontakt med de elektroniska komponenterna blir värmeöverföringseffektiviteten större än med kokande vatten
 • Enfasig immersionskylning

  Vid enfasig immersionskylning har vätskan högre kokpunkt och förblir flytande under hela processen.
   

  • Elektroniska komponenter doppas i ett icke-ledande vätskebad i en lättillgänglig och försluten behållare
  • Värmen från chippet överförs till vätskan
  • Ofta används pumpar för att förflytta den varma vätskan till en värmeväxlare, där den kyls ner och skickas tillbaka till badet
  • 3M™ Fluorinert™ Electronic Liquids kan också användas till den här tillämpningen
 • Indirekt kylning – ett immersionsalternativ

  De unika egenskaperna hos 3M Novec Engineered Fluids kan användas på många olika sätt för att lösa kundernas utmaningar inom termisk behandling. En sådan utmaning är svårigheten med att använda så kallad direct-to-chip-vattenkylning (D2C), på grund av risken för läckage och problem med att kyla en serie processorer i samma krets. Novec Engineered Fluids innebär flera fördelar för dessa tillämpningar, bland annat jämn temperatur i alla processorer:

   

   

  • Värmeöverföringseffektiviteten är jämförbar eller bättre än med vatten, vid tvåfasig drift
  • Den verksamma vätskan är inte ledande, vilket minimerar risken för läckageskador
  • Samtliga processorer i en krets håller samma temperatur, oberoende av antal noder

   

   


Lär dig mer om vätskebaserad immersionskylning och 3Ms datacenterlösningar


Kontakta oss om du har frågor om immersionskylning och Novec Engineered Fluids

3M har flera decenniers erfarenhet av immersionskylning och datacenter. Dra nytta av det! Kontakta oss om du har frågor eller önskemål som kan hjälpa dig att förverkliga din vision om nästa datacenterprojekt. Vi kan hjälpa till med:
 

 • Rådgivning och rutiner för olika tillämpningar
 • Tekniska data och testresultat
 • Fallstudier och annat material
 • Hjälp med att beställa Novec Engineered Fluids eller välja mellan olika Novec-vätskor och 3M Fluorinert Electronic Liquids
 • Information om immersionskylutrustning och tjänsteleverantörer