Novec 1230 brandsläckning

Ett brandsläckningssystem som skyddar allt du bryr dig om – människor, affärsverksamhet, tillgångar och till och med planeten – kräver avancerad vetenskap utan kompromisser.

Du behöver information för att kunna fatta ett väl genomtänkt och framåtriktat beslut, inklusive en förståelse för hur olika brandsläckningsmedel fungerar. Du behöver också tänka igenom hur de kan påverka din verksamhet, dina medarbetare och din värld. Ta en närmare titt på hur 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel står sig jämfört med de vanligaste typerna av brandsläckmedel som finns idag. Prata sedan med oss om hur 3Ms kunnande kan hjälpa dig.

Lila meshmönster.

3M Novec 1230 vs. FM-200® och andra hydrofluorkarboner (HFC)


Undvik nuvarande och kommande regulatoriska gränser för HFC:er.

Att skydda den värld vi lever i har blivit en viktig del av våra liv. På 3M använder vi vetenskap för att stödja detta uppdrag. Lagstiftningar och regleringar från världens regeringar och olika bolagsinitiativ snabbar på övergången från miljöskadliga HFC-brandsläckningsmedel som FM-200® (HFC-227ea) till mer hållbara alternativ.

Till följd av detta står HFC:er inför strikta regleringar som kräver utfasning av tillverkningen. När du specificerar ett brandsläckningsmedel behöver du inte bara ta hänsyn till hur det påverkar planeten, utan även till den potentiella kostnaden och tillgången på ersättningsmedel efter en regulatorisk utfasning.

Novec 1230-vätskan har en mycket låg GWP på mindre än 1, skadar inte ozonlagret, dröjer inte kvar i atmosfären och är inte föremål för några regulatoriska restriktioner eller utfasningar. Vi är så säkra på denna produkt att vi garanterar den med 3M™ Blue Sky℠ garanti, vilket ger sinnesfrid med 20 års skydd mot förluster på grund av regulatoriska åtgärder.


Titta för att lära dig mer om Novec 1230:s miljöprofil


Ladda ned information som jämför 3M Novec 1230 och HFC:er

Lila meshmönster.

3M Novec 1230 jämfört med inertgas


De dolda kostnaderna för system med inertgas ökar snabbt.

Att specificera rätt brandsläckningssystem medför långsiktiga effekter. Vilka är kostnaderna för underhåll och påfyllning av systemet?

En del av en brandskyddsexperts jobb är att göra smarta investeringar för organisationen. Detta innebär inte bara att förhindra förlust till följd av en katastrof som en brand, utan även att identifiera de dolda kostnaderna för system som exempelvis brandskydd med inertgas.

Inertgassystem tar upp mer utrymme, och det utrymmet har ett pris. De måste trycka undan mer luft för att släcka en brand än ett avancerat, rent medel som Novec 1230-vätskan. Detta innebär fler gasflaskor att transportera, installera och underhålla – för att inte nämna de dolda kostnaderna för påfyllning.

Dessutom krävs extra kostnader för att göra ett inertgassystem säkert, t.ex. extra ventilation, förstärkning av byggnaden för att bära upp systemets vikt och mer kostsamma tester och kontroller.

Summera allt detta och se hur Novec 1230-vätskan kan bidra till att göra att din investering i ett smartare brandsläckningssystem lönar sig för ditt projekt.


Titta för att lära dig mer om brandsläckning med inertgas


Ladda ned information som jämför 3M Novec 1230 och brandsläckning med inertgas

Lila meshmönster.

3M Novec 1230 jämfört med vattendimme- och vattensprinklersystem


Vattendimme- och vattensprinklersystem kan orsaka katastrofala skador på elektronik, artefakter och den fortsatta affärsverksamheten.

Brandskydd för kritiska tillgångar är inte enkelt. Även om vattendimme- och vattensprinklersystem kan förefalla vara en uppenbar brandskyddsmetod finns det många omständigheter där vatten kan vara lika förstörande och skadligt som själva branden.

Tänk till exempel på hur elektronik och elektriska komponenter spelar en avgörande roll i våra liv idag. Vatten är ledande och kan orsaka kortslutningar, irreparabla skador och dataförluster – skador som kan leda till driftstopp i system som är avgörande för din verksamhet, en stad eller till och med människors liv.

På samma sätt kan oersättlig konst, arkiv och artefakter som skadats av vatten ofta återställas endast till stora kostnader och insatser – om det ens går.

Även när de fungerar som det var tänkt kan rengöringen och återställandet av lokaler som skyddats med vatten bli omfattande. Och låt inte ordet "dimma" lura dig. Vatten är vatten, oavsett form. Gör ett smart val och specificera ett avancerat brandsläckningssystem som skyddar dina viktigaste tillgångar.


Titta för att lära dig mer om fördelarna med ett gasbaserat brandsläckningssystem


Ladda ned information om hur 3M Novec 1230-vätskan står sig jämfört med vatten- och vattendimmesystem

Lila meshmönster.

3M Novec 1230 jämfört med brandsläckning med koldioxid (CO2)


CO2 är farligt och dödligt för människor.

Enkelt uttryckt är koldioxid inte något säkert brandsläckmedel för någon miljö där människor bor eller arbetar. Genom att trycka undan andningsluften blir branden utan syre – men det blir även de personer som befinner sig i området.

Riskerna med CO2 har lett till att det regleras av en annan standard. Det bör i regel inte installeras i utrymmen där människor normalt befinner sig. När det finns människor i utrymmet, t. ex. för underhåll, finns det en "låsningsperiod" som fördröjer aktivering av systemet för att ge människorna tid att utrymma lokalen – tid under vilken en brand kan sprida sig.

Dessutom finns det ett antal andra dolda kostnader för CO-system, varav vissa är förknippade med den fara det utgör och andra med installationskraven. Även om det stämmer att själva koldioxiden är billig, bör du även beakta följande kostnader för att äga ett CO-system:
 

  • Utbildning av medarbetare om riskerna med CO2 och utrymningsprocedurer
  • Låsventiler för att skydda intilliggande utrymmen
  • Kraven på hydrostatisk testning av högtrycksflaskor
  • Krav på inspektion var 30:e dag
  • Driftstoppskostnader för underhåll och inspektioner
  • Fullständigt tömningstest av varje risk
  • Fastighetskostnader för förvaring av systemet

Satsa på säkra kort. Satsa smart. Specificera 3M™ Novec™ 1230 brandskyddsvätska.


Titta för att lära dig mer om CO2-baserade brandsläckningssystem


Ladda ned information om hur 3M Novec 1230-vätskan står sig jämfört med CO2-baserade brandsläckningssystem