Dokumentikon med bockmarkering mot lila bakgrund

Specificera 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel med självförtroende

Bygg upp rätt specifikation för din klients behov med vårt verktyg Build a Spec. Vårt erfarna team med brandskyddsingenjörer har tagit fram material som du kan använda för att enkelt specificera ett system med Novec 1230-vätskan för din klients projekt, antingen efter namn eller efter allmänna egenskaper.


Skriver du en specifikation för 3M™ Novec™ 1230 brandsläckmedel?

 • Lila ikon med munstycket på ett brandsläckningssystem märkt Novec 1230

  Släckningsmedlet är den viktigaste komponenten i varje brandsläckningssystem. När du skapar en specifikation kan dina rekommendationer avgöra om människor, värdefulla tillgångar eller till och med ett helt företag överlever en brand.

  Specificera ett medel som är:


  • Säkert att använda i befolkade utrymmen
  • Miljömässigt hållbart
  • Ej elektriskt ledande
  • Erkänt av internationella standarder som NFPA 2001 och EN-15004
  • Kan släcka branden redan när den uppstår
  • Restfritt

"Clean Agent" brandsläckningsmedel
Lila ikon med munstycket på ett brandsläckningssystem märkt Novec 1230

Kopiera och klistra in följande text i din specifikation eller hämta hela exemplet på en specifikation.

 1. Sammanfattning av arbetet

  A. Designa, leverera och installera ett brandsläckningssystem med ett rent medel för "total flooding" som använder 3M™ Novec™ 1230-brandsläckmedel. (Hädanefter kallat SYSTEMET)

 2. "Clean Agent" brandsläckningsmedel

  A. "Clean Agent" brandsläckningsmedlet ska vara 3M Novec 1230 brandsläckmedel.

  B. Det rena medlet ska ha en ozonnedbrytande potential (ODP) på noll.

  C. Det rena medlet ska ha en global uppvärmningspotential (GWP) på < 1 (100 års ITH). GWP enligt definitionen i den interstatliga panelen om klimatförändringarnas femte utvärderingsrapport (IPCC AR5) eller i USA:s EPA-dokumentation och -godkännanden.

  D. Användningen av medlet för brandskydd får inte vara begränsad på grund av dess ozonnedbrytande potential (ODP) eller globala uppvärmningspotential (GWP) och inte vara schemalagt för utfasning i Montreal-protokollet. Det får inte heller omfattas av den europeiska f-gasförordningen som sätter upp mål för utfasning av produktion och import av HFC:er till Europa.

  E. "Clean Agent" släckmedlet måste ha en säkerhetsfaktor på minst 60 % mellan procentandel designkoncentration och nivån för Ingen observerad negativ effekt (NOAEL, No Observable Adverse Effect Level) för risker av klass A och C. Kontakta en godkänd tillverkare av originalutrustning för vägledning om säkerhetsfaktorer för risker av klass B.

  F. "Clean Agent" släckmedlet ska ha ett komponenterkännande enligt antingen LPCB 1230, VdS 2344, CNPP eller "UL 2166 Halocarbon Clean Agent Extinguishing System Units" och vara certifikattypgodkänt enligt IMO MSC/cirk. 848 om reviderade riktlinjer för "Approval of Fixed Gas Fire-Extinguishing Systems". Medlet ska ha en minsta släckningskoncentration för bränslen av klass A och B och använda den metod som beskrivs i ISO 14520 (en standard som omfattar brandsläckningssystem med gas) och i UL 2166.

  G. Det rena släckmedlet ska omfattas av ISO 15004 och NFPA 2001.

  H. "Clean Agent" släckmedlet ska ha 20 års skydd som är giltigt globalt mot regulatoriska förbud eller begränsningar av dess användning på grund av medlets globala uppvärmningspotential, ozonnedbrytande potential och atmosfäriska livslängd.

  Hämta hela exemplet på en specifikation av Novec™ 1230 (pdf, 104 KB)

Kräver upphandlingsreglerna ett brandsläckningsmedel utan angivet varumärke?

I vissa fall kan du vilja betona vissa klientkriterier, t.ex. miljömässig hållbarhet, säkerhetsmarginal för närvarande personer eller skydd mot hårddiskskador under aktivering av systemet. Välj det område du vill betona nedan för att få en specifikationstext som är inriktad på just detta. Använda dessa specifikationsriktlinjer för att få fram de viktiga funktioner som dina klienter behöver.

 • Lila ikon med munstycket på ett brandsläckningssystem
  Spec utan varumärke

  Om du måste göra en specifikation utan varumärke kan du även specificera utifrån medlets unika egenskaper. Novec 1230-vätskan kombinerar utmärkt hållbarhet med den högsta säkerhetsmarginalen hos "Clean Agent" släckmedel och omfattas inte av regulatorisk utfasning.

 • Lila symbol av ett jordklot omslutet av ett blad och en stjälk, som signalerar miljövänlighet
  Miljövänlig

  Noll ozonnedbrytning är inte hela historien. För fullständigt hållbara lösningar behöver man ett "Clean Agent" brandsläckmedel med en global uppvärmningspotential (GWP) på < 1. Specen nedan kan användas för klienter som sätter högt värde på hållbara produkter som inte omfattas av nuvarande eller framtida klimatförändringsregleringar.

 • Lila ikon med människor med ett litet hjärta på personen längst fram
  Stor säkerhetsmarginal

  Alla "Clean Agent"-släckmedel har inte samma säkerhetsmarginal. När man släcker en brand i bemannade utrymmen är medlets säkerhet en mycket viktig faktor. En nyckel till detta är den minsta designkoncentrationen som används. Som ett alternativ till att ange "Clean Agent"-släckmedel med varumärke kan produkterna specificeras genom att kräva en viss säkerhetsmarginal.

 • Lilaikon med datacenter och ljudvågor
  Förhindra hårddiskskador

  En utlösning av ett inertgassystem under en brand kan skada hårddiskar. Risken för skador beror på många faktorer, inklusive hårddiskar och brandsläcksystem. En aktivering med inertgas i ett serverrum kan ta 120 sekunder för en klass A-fara. (NFPA 2001 5.7.1.1.2.) Frekvensen, den akustiska nivån och varaktigheten för ljudet under urladdningen kan alla bidra till hårddiskfel genom att avbryta dataspårning på snurrande hårddiskar. Ingen aktivering av kemiskt rengöringsmedel har rapporterats för att skada hårddiskar.


Utan varumärke: "Clean Agent" brandsläckmedel
Lila ikon med munstycket på ett brandsläckningssystem

Kopiera och klistra in följande text i din specifikation eller hämta hela exemplet på en specifikation.

 1. Sammanfattning av arbetet

  A. Designa, leverera och installera ett brandsläckningssystem med ett rent medel för total översvämning som är tillverkat av en tillverkare med gott rykte genom ett process som kallas för elektrokemisk fluorering. (Hädanefter kallat SYSTEMET)

 2. Ren brandsläckningsvätska

  A. Medlet ska tillverkas på en ISO 9001- och ISO 14001-registrerad anläggning.

  B. Den rena vätskan ska ha en ozonnedbrytande potential (ODP) på noll.

  C. Den rena vätskan ska ha en global uppvärmningspotential (GWP) på < 1 (100 års ITH). GWP enligt definitionen i den interstatliga panelen om klimatförändringarnas femte utvärderingsrapport (IPCC AR5).

  D. Användningen av medlet för brandskydd får inte vara begränsad på grund av dess ozonnedbrytande potential (ODP) eller globala uppvärmningspotential (GWP) och inte vara schemalagt för utfasning i Montreal-protokollet. Det får inte heller omfattas av den europeiska f-gasförordningen som sätter upp mål för utfasning av produktion och import av HFC:er till Europa.

  E. "Clean Agent"-släckmedlet måste ha en säkerhetsfaktor på minst 60 % mellan procentandel designkoncentration och nivån för Ingen observerad negativ effekt (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level) för risker av klass A och C. Kontakta en godkänd tillverkare av originalutrustning för vägledning om säkerhetsfaktorer för risker av klass B.

  F. Den minsta släckningskoncentrationen (MEC), fastställd genom att test som bevittnats enligt erkända standarder för testlaboratorier (t.ex. UL 2166, FM 5600) får inte överstiga 3,3 %.

  G. "Clean Agent"-släckmedlet ska ha ett komponenterkännande enligt antingen LPCB 1230, VdS 2344, CNPP eller UL 2166 Halocarbon Clean Agent Extinguishing System Units och vara certifikattypgodkänt enligt IMO MSC/cirk. 848 om reviderade riktlinjer för godkännande om fasta brandsläckningssystem med gas. Medlet ska ha en minsta släckningskoncentration för bränslen av klass A och B och använda den metod som beskrivs i ISO 14520 (en standard som omfattar brandsläckningssystem med gas) och i UL 2166.

  H. "Clean Agent"-släckmedlet ska omfattas av ISO 15004 och NFPA 2001.

  I. "Clean Agent"-släckmedlet ska ha 20 års skydd som är giltigt globalt mot regulatoriska förbud eller begränsningar av dess uppvärmning på grund av medlets globala uppvärmningspotential, ozonnedbrytande potential och atmosfäriska livslängd.

  J. Den enhet som erbjuder det certifierade och godkända system som använder äkta "Clean Agent"-släckmedel ska kunna visa sin relation till tillverkaren av det "Clean Agent"-släckmedlet och dennes godkända OEM-partner.

  K. Systemets flaskor ska vara märkta med systemtillverkare och varumärke på medlet. Systemservice och påfyllning ska utföras av en godkänd representant för tillverkaren som är agent för det installerade originalvarumärket.

  Hämta hela exemplet på en specifikation utan varumärke
Kopiera och klistra in denna text som fokuserar på miljömässig hållbarhet i din specifikation.
Lila symbol av ett jordklot omslutet av ett blad och en stjälk, som signalerar miljövänlighet

Brandsläckningssystemet ska omfattas av en 20-årig garanti från tillverkaren av det rena medlet som garanterar medlet mot alla regulatoriska eller utfasningsaktiviteter under en tid av 20 år från installationsdatum. Medlets tillverkare ska tillhandahålla ett certifikat till slutanvändaren som anger garantidatum samt fullständiga villkor och bestämmelser.

 1. Sammanfattning av arbetet

  A. Designa, leverera och installera ett brandsläckningssystem med ett "Clean Agent"-släckmedel för total översvämning som använder ett miljömässigt hållbart, "Clean Agent"-släckmedel.

 2. "Clean Agent" brandsläckningsmedel

  A. Det rena medlet ska ha en ozonnedbrytande potential (ODP) på noll.

  B. Det rena medlet ska ha en global uppvärmningspotential (GWP) på < 1 (100 års ITH). GWP enligt definitionen i den interstatliga panelen om klimatförändringarnas femte utvärderingsrapport (IPCC AR5).

  C. Systemets flaskor ska vara märkta med systemtillverkare och varumärke på medlet. Systemet ska fyllas på med originalvarumärket av det rena medlet.

  D. Användningen av medlet för brandskydd får inte vara begränsad på grund av dess ozonnedbrytande potential (ODP) eller globala uppvärmningspotential (GWP) och inte vara schemalagt för utfasning i Montreal-protokollet. Det får inte heller omfattas av den europeiska f-gasförordningen som sätter upp mål för utfasning av produktion och import av HFC:er till Europa.
Kopiera och klistra in denna text som fokuserar på säkerhet för närvarande personer i din specifikation.
Lila ikon med människor med ett litet hjärta på personen längst fram

"Clean Agent"-släckmedlet måste ha en säkerhetsfaktor på minst 60 % mellan procentandel designkoncentration och nivån för Ingen observerad negativ effekt (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level) för risker av klass A och C. Kontakta en godkänd tillverkare av originalutrustning för vägledning om säkerhetsfaktorer för risker av klass B.

Lär dig mer om effekterna på hårddiskar av de olika brandsläcksystemens ljudbilder.
Lila ikon med datacenter och ljudvågor

Ladda ner vårt white paper om du vill veta mer om effekterna av brandsläckningssystemens ljudbild på hårddiskar. Rådgör med din 3M-auktoriserade OEM eller din föredragna distributör om utrustningskonfigurationer som kan hjälpa till att hantera bullerproblem relaterade till brandsläckningssystem. 3M-auktoriserade OEM-tillverkare kan ha skrivna specifikationsexempel på hur man uppnår en ljudnivå som uppfyller de behov du har.

Illustration med brandsläcksystem med gasflaskor fyllda med Novec 1230

Hitta en godkänd utrustningstillverkare

Låt oss besvara dina frågor om brandsläckning

Vårt team av ingenjörer och experter står beredda att besvara dina frågor och ge dig den support du behöver när det gäller brandsläcksystem, föreskrifter och Novec 1230-vätskan.