Novec 1230-vätskan ger en bred säkerhetsmarginal för användning i bemannade utrymmen

Diagram över Novec 1230-vätskans säkerhetsmarginal

Brandsläckningsmedel är inte likvärdiga med avseende på den säkerhet de ger för personerna i utrymmet. Granskning av den tillåtna gränsen för människor och designkoncentrationen ger den bästa vägledningen för ett släckmedels säkerhetsmarginal. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) är den internationellt fastställda gränsen för olika brandsläckningsmedel. Designkoncentrationen är den mängd släckningsmedel som krävs för att släcka elden säkert. Säkerhetsmarginalen för människor uppstår från den relativa skillnaden mellan designkoncentrationen och det specifika NOAEL:et. Såsom framgår av diagrammet erbjuder Novec 1230-vätskan den överlägset största säkerhetsmarginalen för människor.

Tillbaka till brandsläckning