Brandskydd – Novec 1230 brandsläckmedel

3M™ Novec™ 1230 brandskyddslösning är en ren brandsläckningsvätska som har utvecklats som ersättning för halon och ett alternativ till hydroflourkarbon(HFC). Den tillhör en grupp kemikalier som kallas för halokarboner, en grupp som omfattar HFC:er och fluorketoner. Novec 1230-vätskan är en fluorketon, medan andra "Clean Agents" som FM-200™ är HFC:er (HFC-227ea). Novec 1230-vätskan har en global uppvärmningspotential (GWP) på mindre än ett, medan HFC:er normalt har en GWP på över 3000. Novec 1230-vätskan har den högsta säkerhetsmarginalen för bemannade utrymmen av alla "Clean Agents", inklusive inertgas.

Ansul Sapphire Novec 1230 Fluid fire protection system discharging in data center servers.
Skydda det som är viktigt.
Kontakta oss

Ett "Clean Agent" brandsläckmedel utformat för framtiden

 • När du specificerar ett brandsläckningsystem kan dina val avgöra om en person, värdefull tillgång eller till och med ett helt företag överlever en brand. När det systemet använder Novec 1230-vätskan kan du tryggt erbjuda din kund en lösning som:

   
  • Släcker en brand på några sekunder innan den ens har börjat, och långt innan vattenbaserade system eller inertgassystem aktiveras.

  • Hjälper till att skydda värdefulla tillgångar som elektronik, oersättliga pappersdokument, artefakter och arkiv. Eftersom Novec 1230-vätskan är en vattenfri brandsläckningslösning lämnar den inga rester och är inte elektriskt ledande.

  • Ger den största säkerhetsmarginalen för bemannade utrymmen av alla "Clean Agent" brandsläckningslösningar.

  • Omfattas inte av utfasningen av HFC enligt f-gasförordningen i Europa eller något globalt regulatoriskt organ, inklusive Montreal-protokollet.

  • Levereras med en global miljögaranti – 3M™ Blue Sky℠ -garantin, utformad för att ge extra sinnesfrid.

  • Förvaras som en vätska men släpps ut som en gas och tar upp ungefär 80 % mindre golvutrymme än inertgassystem.

  • Är lämplig för brandrisklass A, B och C.

 • Kvinnlig IT-arbetare med Ipad på datacenter med blå och lila trianglar överovandelen och text där det står

  Hur fungerar Novec 1230-vätskan?

  Novec 1230-vätskan släcker en brand innan den har börjat genom att snabbt avlägsna hettan. I ett typiskt "total flooding"-system lagras vätskan i flytande form i flaskor som trycksätts med kväve. Automatiska detektionssensorer utlöses när branden är i inledningsskedet och släcker den på bara några sekunder.

  Novec 1230-vätskan avdunstar 50 gånger snabbare än vatten. Du skulle faktiskt kunna sänka ned en pocketbok i ett bad med Novec 1230-vätska och inom en minut ta upp den och fortsätta läsa där du slutade.

  I den här videon kan du se ett kontrollerat test av en brand på ett simulerat datacenter. Titta för att jämföra Novec 1230-vätskans funktion med ett vattensprinklersystem.


 • Smart, säkert och hållbart brandskydd

  Smart, säkert och hållbart brandskydd

  När du specificerar ett brandskydd står liv, bostäder och miljön på spel. 3M™ Novec™ Brandskyddsmedel ger dig sinnesfrid, eftersom du gjort ett smart val som hjälper till att skydda allt som du bryr dig om.

  3M™ Novec™ 1230 Brandskyddsmedel använder nästa generations syntetiska rena medel som är utformade för att balansera personsäkerhets-, prestanda- och miljöhänsyn på ett balanserat sätt.


 • Framtaget för att skydda både ditt företag och miljön.

  Framtaget för att skydda både ditt företag och miljön.

  3M™ Novec™ 1230 Brandskyddsmedel har den högsta miljöprofilen bland de syntetiska rena medel som finns tillgängliga idag.

  Med noll ozonnedbrytande potential och en global uppvärmningspotential på lägre än 1 tack vare en atmosfärisk livstid på fem dagar, hjälper Novec 1230‑vätskan till att skydda både miljön och dina värdefulla tillgångar.

  Novec 1230-vätskan är inte föremål för den Europeiska F-gasföreskriften eller andra internationella direktiv eller föreskrifter.

  Läs mer

  Visa grafik


 • Släcker bränder. Snabbt

  Släcker bränder. Snabbt

  3M™ Novec™ 1230 Brandskyddsmedel uppnår sin fulla släckningseffekt på några sekunder. När Novec 1230-vätskan töms ut i ett korrekt utformat system förångas det snabbt och distribueras i hela det skyddade utrymmet inom 10 sekunder. Den absorberar hettan från elden, avbryter kedjereaktionen och släcker branden inom maximalt 40 sekunder. Och eftersom brandsläckningssystemet som använder Novec 1230-vätska släcker bränder mycket snabbare än inert gas eller CO2-baserade system reduceras skadorna på värdefulla tillgångar avsevärt. Vilket betyder att affärsverksamheten kan fortsätta som vanligt.

  Läs mer

  Visa grafik


 • Säker för människor

  Säker för människor

  Visa grafik: Släckningsmedel säkerhetsmarginal

  Brandsläckningsmedel är inte likvärdiga med avseende på säkerheten som tillhandahålls för personerna i utrymmet. Granskning av den tillåtna gränsen för människor och designkoncentrationen ger den bästa vägledningen för ett släckmedels potentiellt farliga effekt. NOAEL (Nivå för ingen observerad effekt) är den internationellt fastställda gränsen för olika släckningsmedel. Designkoncentrationen är den mängd skyddsmedel som krävs för att släcka elden säkert. Säkerhetsmarginalen för människor uppstår från den relativa skillnaden mellan designkoncentrationen och det specifika NOAEL:et.

  Grafik: Novec 1230‑vätskan ger den största säkerhetsmarginalen vid användning i bebodda utrymmen baserat på EN 15004 högre riskklass A, och NFPA 12 för CO2


 • Sparar utrymme

  Sparar utrymme

  När utrymme är en bristvara kan brandskyddssystem som kräver flera flaskor skapa problem. 3M™ Novec™ 1230 Brandskyddsmedel förvaras som en vätska, medan inert gas eller CO2 förvaras som en gas. Detta innebär att du behöver betydligt färre flaskor för att förvara Novec 1230-vätska, vilket möjliggör mer flexibilitet vid val av plats. I slutna utrymmen kan flaskorna installeras inom det skyddade området, vilket undanröjer behovet av ett separat förvaringsrum. I det långa loppet kan Novec 1230-vätskan hjälpa till att spara utrymme och relaterade kostnader.

  Läs mer (PDF, 3,47 MB)

  Se bild


Vanliga frågor

Lär dig mer om Novec 1230 med en snabbtitt – få svar på vanliga frågor och förstå varför den kallas för ett "Clean Agent" utan någon känd motsvarighet.

Lila banderoll: servrar i datacenter, fartyg, kraftledningar, flygplan, gaspump, museum, tåg, sjukhus, fabrik
Idealiskt brandskydd för utmanande industrier

Användningsområden och fallstudier för utmanande industrier


En jämförelse av olika brandskyddslösningar

Jämför alla

Novec 1230-vätskan ger ett oöverträffat värde. Oavsett om du är ute efter att:


 • Byta ut ett brandsläckningssystem med halon
 • Hitta ett miljövänligt och prisvärt alternativ till FM-200™ eller andra HFC:er
 • Välja ett "Clean Agent" släckmedel med hög säkerhetsmarginal för bemannade utrymmen

Se direkt hur det överträffar andra vanliga brandsläcksystem vad gäller prestanda, säkerhet, hållbarhet och flexibel design.

Eller gör en djupgående jämförelse med HFC:er, inertgaser, vatten och CO₂​.

Novec 1230 jämfört med Inergen, FE-25, FM-200, vatten, aerosol & CO2. Jämför: säkerhet, prestanda hållbarhet & design

 • FireWire är 3M Novec 1230 kvartalsnyhetsbrev om brandskydd, som tagits fram för specificerande ingenjörer, arkitekter och alla andra som arbetar med skydd mot brand och särskilda risker. Anmäl dig för att få fallstudier, produktinformation från 3M och våra leverantörspartners, vanliga frågor, nyhetskommentarer med mera.


Specificerande ingenjör undersöker dokument för att ta fram en Novec 1230-specifikation
Bygg en specifikation

Varje specifikation för ett brandsläckningssystem med användning av Novec 1230-vätska återspeglar de unika omständigheterna för användningen samt varje klients specialöverväganden, t.ex. miljö och hållbarhet, säkerhet för personer som vistas där eller skydd för känsliga tillgångar som hårddiskar.

Det går snabbt och enkelt att bygga upp en specifikation som motsvarar din klients behov med vårt verktyg Build a Spec.

Bygg din spec
Brandsläcksystem som illustrerar gasflaskor fyllda med Novec 1230
Hitta en godkänd utrustningstillverkare

Vi har samarbetat med våra godkända tillverkare av originalutrustning (OEM) för att optimera Novec 1230-vätskans prestanda i deras listade eller godkända system.

Hitta en OEM

Listade resurser och verktyg


3M™ Blue Sky℠ Garanti

 • Grönt fält med ett skogsbryn och en ljus sol som skiner igenom samt blå himmel

  3M™ Blue Sky-garantin är branschens första globala miljögaranti i sitt slag. Om 3M™ Novec™ 1230 Brandskyddsmedel förbjuds eller begränsas för användning som ett brandskyddsmedel inom 20 år efter installation på grund av dess ozonnedbrytande potential (ODP) eller globala uppvärmningspotential (GWP), betalar vi tillbaka kostnaden för vätskan (omfattas av en garanti som erbjuds av särskilda OEM-partners).

  Hämta broschyren (pdf, 247 KB)

  Registrera ditt system


Låt oss besvara dina frågor om brandsläckning

Vårt team av ingenjörer och vetenskapsmän står beredda att besvara dina frågor och ge dig den support du behöver när det gäller brandskyddssystem, föreskrifter och Novec 1230-vätskan.