Bärarmedia och smörjmedelsdeponering

När du ska framställa lacker, rengörings- och smörjmedel är valet av lösningsmedel en avgörande faktor. Oavsett om du behöver ta fram en ny formulering eller ersätta n-propylbromid (nPB), trikloretylen (TCE), vätefluorkarboner (HFC:er) och väteklorfluorkarboner (HCFC:er) kan vätskans egenskaper och kvalitet få avgörande inverkan på kvaliteten hos slutprodukten.

På 3M är vi medvetna om att det ibland kan vara svårt att hitta en optimal lösning till dina formuleringar. Du tänker kanske att du är tvungen att offra säkerhet eller hållbarhet, eller både och, för att få en välfungerande produkt. Med 3M™ Novec™ Engineered Fluids, en patenterad produktserie säkra och hållbara lösningsmedel, behöver du dock inte kompromissa.

Konstnärlig, genomskinlig, blå vätska med vågor på ytan mot vit bakgrund
Hela effekten. Utan att kompromissa.

Novec Engineered Fluids för viktiga användningsområden

 • Närbild på spraymunstycke till automatisk lackeringsmaskin som sprayar Novec lack för elektronik
  Lackformuleringar och spädning

  Ge dina kunder den prestanda de förväntar sig, bland annat i form av pekskärmar som förbinder dem med deras enheter och de interna komponenter som får enheterna att fungera. Med våra vätskor kan du enklare ta fram skärmlacker och elektroniska lacker som skapar den känsla och prestanda som dina specifikationer kräver.

 • Medarbetare på ett lager med kemiska lösningsmedel stämmer av lagret med stora plastbehållare med kemikalier
  Kemiskt rengöringsmedel för industritillämpningar

  Kunder som använder industriella rengöringsmedel ställer höga krav på effekt, säkerhet och regelefterlevnad. Genom att framställa rengöringsmedel med innovativa 3M Novec vätskor kan du uppfylla deras exakta specifikationer när det gäller materialkompatibilitet, effekt och arbetsmiljö.

 • Närbild på flygplansdelar och växlar i titan och stål som kräver rätt smörjning för att fungera ordentligt
  Smörjmedelsdeponering

  Dagens komplexa mekanismer ställer krav på exakt interaktion mellan noggrant konstruerade delar – och det innebär i sin tur effektiv smörjmedelsdeponering. Vi har tagit fram den rätta blandningen av löslighet, låg ytspänning och viskositet för att dina produkter ska kunna erbjuda fullständig täckning och utmärkt genomträngning.

 • Man i läkemedelsindustrin som bär skyddsmask, skyddsglasögon, hårnät och skyddshandskar och undersöker medicinska kemikalier i glasflaskor med lock.
  Silikondeponering

  Tillverkningsprocessen för medicinska produkter, som är framtagna för att rädda och förbättra människors liv, måste följa stränga kvalitetsstandarder. När det gäller avsättningen av silikon i medicinska och andra tillämpningar kan du lita på effekten hos 3M Novec Engineered Fluids.


Inga kompromisser. Bara resultat.

Upptäck sidan Smart. Säkert. Hållbart.

Novec vätskor erbjuder en enastående kombination av egenskaper när det gäller prestanda, säkerhet och miljö. På så sätt kan du förse dina kunder med nya, unika lösningar som får jobbet gjort.

Smart
Novec vätskor finns med ett stort antal kokpunkter, är icke-brännbara och har låg ytspänning och låg viskositet för jämn applicering och täckning. Dessutom är de kompatibla med många olika material och har hög löslighet, så att du fritt kan blanda till den perfekta formuleringen.

Säkert
3M Novec Engineered Fluids är ett säkert alternativ till n-propylbromid (nPB) och trikloretylen (TCE). Toxiciteten är låg och säkerhetsmarginalerna breda när det gäller arbetsmiljösäkerhet. Dessutom är Novec vätskor icke-brännbara och våra välkomponerade vätskealternativ är ett utmärkt sätt att göra produkter inerta.

Hållbart
Novec vätskor är inte på väg att fasas ut i kommande regelverk, till skillnad från konventionella lösningsmedel som n-propylbromid (nPB), väteklorfluorkarboner (som HCFC-225) och vätefluorkarboner (HFC:er), som antingen är på väg att fasas ut eller redan förbjudna inom EU.


Varför välja 3M Novec?

Enkelt uttryckt har vi kompetensen, erfarenheten och lösningarna som hjälper dig att lyckas.
 • 3Ms forskare undersöker nötningstestresultat för 3M™ Novec™ Lacker för elektronik i ett labb

  Unik kemi
  3M Novec Engineered Fluids är baserade på 3Ms patenterade kemi. Våra unika produkter har liten global uppvärmningspotential (global warming potential, GWP) och besitter fysiska egenskaper som gör dem till en utmärkt lösning för många av dagens mest krävande användningsområden för lösnings- och smörjmedel.

  Global räckvidd och erfarenhet
  Vi bedriver verksamhet och har tillgång till tekniska experter över hela världen – och därmed möjlighet att hjälpa dig var som helst.

  Tillgång till våra experter
  Våra medarbetare delar med sig av kunskap och erfarenheter , så att du kan utveckla en optimal produkt som sätter fart på affärerna. Vi samarbetar direkt med dig för att hjälpa dig lösa dina unika utmaningar och förverkliga din vision.

  Prover
  Sätt våra produkter på prov. Med våra produkter och stöd av omfattande data kan du förenkla dina formuleringar och beslutsprocessen.

  Tillverkningserfarenhet och kvalitetsstandarder
  Vi tar hjälp av vår långa erfarenhet och historia för att uppfylla dina höga krav på kvalitet och enhetlighet.


Vårt svar på dina formuleringsutmaningar

 • Ikon med tre vita droppikoner mot lila bakgrund som en symbol för löslighet
  Löslighet

  Frihet att blanda samman formuleringar med ett stort antal olika ämnen, som kolväten och fluorkarboner.

 • Ikon med två runda, lila bollar som balanserar på varsin sida av en lila gungbräda mot vit bakgrund som en symbol för stabilitet
  Stabilitet
  Jämn effekt och minskad risk för att produktens egenskaper förändras under lagring eller transport.
 • Ikon med två vita provrör som korsar varandra på mitten mot lila bakgrund som en symbol för kompatibilitet
  Kompatibilitet

  Kompatibla med metaller och de flesta plaster och elastomerer.

 • Ikon med tre lila, vågiga linjer staplade ovanpå varandra mot vit bakgrund som en symbol för låg ytspänning och viskositet
  Låg ytspänning och viskositet
  Förbättrad vätning och enkel sprayning för jämnare applicering och täckning.
 • Ikon med vit termometer mot lila bakgrund som en symbol för kokpunkten
  Stort urval av kokpunkter
  Ökad kontroll över torktider och droppbildning.
 • Ikon med lila, genomstruken eld som en symbol för icke-brännbarhet eller inerterande icke-brännbarhet.
  Inertering

  Våra välkomponerade vätskor kan hjälpa till att göra brännbara vätskor mer inerta i syfte att höja säkerheten för personal och kunder.

 • Vit ikon med en prick omgiven av fyra pilar som pekar uppåt, nedåt, åt höger och vänster mot lila bakgrund som en symbol för mångsidighet
  Mångsidighet

  Utmärkt balans mellan prestanda, materialkompatibilitet, säkerhets- och miljöegenskaper.


Med resurser och verktyg för produkter inom lackering, rengöring och smörjning

Låt oss besvara dina frågor om Novec vätskor

3M Novec är mer än en produktlinje – vi är ett helt team som delar din passion för att lösa problem och förbättra människors liv. Vill du få veta mer om 3M Novec Engineered Fluids? Vi finns här för att svara på dina frågor och erbjuda hjälp. Vill du se vad våra produkter kan göra innan du bestämmer dig? Vi hjälper gärna till med prover och tester också.