Aerosolformuleringar

Visa alla produkter

Gör dig känd som kvalitetsleverantör bland kunderna genom att framställa aerosolprodukter som uppfyller deras krav på säkerhet, effektivitet och miljöansvar. Allt är möjligt när du inleder formuleringarna med 3M™ Novec™ Engineered Fluids, som har utvecklats för att du ska kunna skapa aerosoler som uppfyller kundernas krav på icke-brännbarhet och inertering av brännbara lösningsmedel, låg toxicitet, låg global uppvärmningspotential (global warming potential, GWP) och noll ozonnedbrytningspotential (ozone depletion potential, ODP). De här lösningsmedlen är effektiva ersättare till klorfluorkarboner (CFC), väteklorfluorkarboner (HCFC), vätefluorkarboner (HFC), perfluorerade kemikalier (PFC) och perfluorpolyetylener (PFPE) i dina aerosolprodukter för industriellt bruk.

Novec Engineered Fluids erbjuder en rad egenskaper och klorfria alternativ även till dina mest krävande tillämpningar, bland annat formuleringar för industriella aerosolprodukter till rengöring, lacker och smörjmedel. Lösningsmedlen gör det enklare för dig att tillsätta ett mervärde i dina produkter och samtidigt bidra till en bättre arbetsmiljö och renare värld – fördelar för både dig och dem som använder din produkt.

Blå vätska hälls ner i en klar vätska.
Rör om i grytan.

Fler alternativ och svar om aerosolformuleringar

Upptäck sidan Smart. Säkert. Hållbart.

Den precision och prestanda som behövs när du utvecklar aerosolprodukter ställer krav på sofistikerad och genomtänkt design. 3M Novec-vätskorna är baserade på flera decenniers erfarenhet och den vision som tillämpas av 3Ms forskare över hela världen. De har alltså inte uppstått av en slump, utan avsiktligt utformats med dina behov och produkter i åtanke.

 • Närbild på spray som kommer ut ur ett aerosolrör och träffar en metalldel.
  Rengöring, lacker och smörjmedel med aerosoler

  Ska du framställa en aerosolprodukt för rengöring, smörjning eller lackering? Vi har utvecklat 3M Novec Engineered Fluids med den låga ytspänning, viskositet och det varierande ångtryck som dina formuleringar kräver.

 • Förman och medarbetare vid en surfplatta i en fabrik.
  Industriell användning och tillämpningar inom precisionsdelar

  Den krävande miljö som återfinns i fabriker och tunga industri- eller precisionsdelstillämpningar ställer krav på aerosoler som optimerar såväl prestanda som arbetsmiljösäkerhet och materialkompatibilitet. Utveckla unika aerosolprodukter som dina kunder kan förlita sig på när de strävar efter att förbättra både personalsäkerheten och de övergripande resultaten.

 • Landskap med två gröna träd och grönt gräs med blå himmel.
  Ersätta en kemikalie som omfattas av regelverk

  Behovet av att skydda vår miljö har lett till många miljölagar och regler för hur aerosolprodukter får utformas. När du ska utveckla aerosolprodukter som håller på lång sikt, utgå från 3M Novec Engineered Fluids, så kan du vara säker på att din aerosolprodukt framställs med ett lösningsmedel med låg global uppvärmningspotential (global warming potential, GWP) som inte är på väg att fasas ut eller förbjudas.


Smarta, säkra och hållbara krav på dina utmaningar

Leverera prestanda, bidra till att skydda medarbetare och användare och värna om vår jord: Det är de här målen som motiverar oss till tekniska framsteg och att, med din hjälp, bidra till att förbättra människors med hjälp av de produkter du skapar.

 • Extrem närbild på någon som sprayar med en aerosolburk mot svart bakgrund.
  Smart: För högeffektiva formuleringar

  Vi har tagit fram 3M Novec Engineered Fluids för att ge dig fria tyglar att utveckla aerosolformuleringar utan att behöva kompromissa.
   

  • Löslighet: Bidrar till att förbättra produktens prestanda och hållbarhet
  • Stabilitet: Minimerar risken för förändrade egenskaper under lagring och transport
  • Kompatibilitet: Ger inte skador på en rad olika komponenter och underlag, bland annat metall, plast och elastomerer
  • Låg ytspänning, låg viskositet och hög densitet: Högvätande index, jämnare applicering och bättre täckning
  • Många ångtryck att välja på: Ger dig möjlighet att optimera din formulering för bästa möjliga balans mellan ångtal och inledande viskositet, vilket påverkar torktid, droppbildning, filmens jämnhet och täckning
 • 3M Novec Engineered Fluids i en glasbägare som lutas för att låta ångan släcka lågan på ett levande ljus.
  Säkerhet: Icke-brännbara, låg toxicitet

  Ett sätt att skapa inerta formuleringar: Välj bland Novecs välkomponerade vätskor för kombinationer med brännbara lösningsmedel som trans-dikloretylen (t-DCE) som ett sätt att göra din aerosolprodukt icke-brännbar.
   

  • Icke-brännbar: Bidrar till ökad säkerhet i dina fabriker
  • Ett sätt att skapa inertering av formuleringar: Välj bland Novecs välkomponerade vätskor (oblandade) för kombinationer med brännbara lösningsmedel som trans-dikloretylen (t-DCE) som ett sätt att göra din aerosolprodukt icke-brännbar
  • Exponeringsriktlinjer: Breda säkerhetsmarginaler
 • Närbild på betongpelares bas utanpå en regeringsbyggnad.
  Hållbarhet: För regelefterlevnad

  Nya regelverk avsedda att skydda vår miljö leder till att ledande aerosoltillverkare försöker hitta mer hållbara alternativ till vätefluorkarboner (HFC) och väteklorfluorkarboner (HCFC) och andra vanliga lösningsmedel i industrin med hög global uppvärmningspotential (GWC). Novec Engineered Fluids har en fördelaktig miljöprofil som omfattar bland annat:
   

  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Den ozonnedbrytande potentialen (ODP) är noll
  • Inte på väg att fasas ut eller förbjudas på grund av nya regelverk

Engineered Fluids för ett stort antal olika aerosolformuleringar

 • Genomskinligt, blått vattenstänk, vågor och krusningar.

  Vill du minska brännbarheten hos din aerosolprodukt, eller kanske optimera torktiden? Din unika formulering ställer krav på lika unika ingredienser när det gäller lösningsmedel. Vi erbjuder ett sortiment av vätskor framtagna med dessa egenskaper i åtanke, så att du enklare kan förverkliga din produktvision och dina hållbarhetsmål. Se vad produktfamiljen 3M Novec Engineered Fluids kan hjälpa dig att uppnå.

  Hämta produktväljarguiden för aerosolformuleringar (PDF, 78,47 kB)

  Hämta broschyren (PDF, 230,32 kB)


Med resurser och verktyg för aerosolformuleringar


Kontakta oss för att få veta mer om aerosolformuleringar, produktprover och regelverk

3M Novec är mer än en produktlinje – vi är människor som delar din passion för att lösa problem och förbättra människors liv. Kontakta oss med eventuella frågor om hur vi kan hjälpa till, exempelvis:
 

 • Frågor om aerosolproduktformuleringar
 • Data och specifikationer för 3M Novec Engineered Fluids
 • Prover så att du kan testa vår produkt i ditt laboratorium
 • Information om hur våra produkter kan hjälpa dig att uppfylla regelverk