Expertpanel
webLoaded = "false" Loadclientside=No

Träffa panelen

Vi som arbetar med FUTURO™ utformar produkter som kan förbättra våra kunders livskvalitet. För att vara säkra på att FUTURO™ Brand förblir ett av de mest betrodda märkena bland stödprodukter utformas alla våra produkter av en expertpanel bestående av specialiserade läkare och sjukgymnaster.
Våra experter undersöker, utvecklar och testar såväl befintliga som nya produkter och kombinerar det vi ser i praktiken med kundernas behov. Och det är endast de bästa produkterna som tar sig hela vägen till återförsäljarna. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna försäkra oss om att de allra senaste vetenskapsfynden, idéerna och lösningarna används i vårt innovativa produktutbud. Allt detta gör vi för att nå vårt främsta mål – att ge dig möjligheten att leva livet fullt ut.


Ralph Buschbacher, M.D

Muskel- och skelettexpert – Chef för FUTURO:s expertpanel

Ralph Buschbacher, M.D., ger FUTURO™ expertpanel ovärderliga insikter i den fysiska medicinens specialområde och är dessutom arbetsgruppens ledare.
Dr. Buschbacher ansvarar bland annat för att gruppen har tillgång till de allra senaste anläggningarna och resurserna för att undersöka, utveckla och testa nya material, tekniker och produkter och för att sammanföra gruppens olika erfarenheter. Detta låter FUTURO™ Brand tillhandahålla de högkvalitativa produkter som våra kunder har lärt sig att förvänta sig av oss.

 • Ralph Buschbacher

  Han är en flerfaldigt publicerad författare och forskare och arbetar med muskel- och skelettmedicin, framför allt med yrkesmedicin. FUTURO har stor nytta av hans erfarenheter, bland annat kring hur stödprodukter kan lindra symptomen för olika åkommor som orsakas av svaghet i musklerna och ledstörningar.

  Hans kompetens innebär att varje stödprodukt från FUTURO™ använder toppmodern medicinteknik.

  Dr. Buschbacher påbörjade både sin högre utbildning och läkarutbildning vid University of Virginia. Han valdes som ut som främste AT-läkare i sin klass vid Medical College of Virginia. Han är en flitig författare som publicerat 50 manus, 25 bokkapitel och 11 böcker om muskel- och skelettmedicin. Han arbetar för närvarande med att förbereda 8 böcker på specialområdet. Dr. Buschbacher arbetade sex år som redaktör för nyhetsbreven hos Association of Academic Physiatrists och sitter i förvaltningsstyrelsen för Association of Academic Physiatrists.


Ryan Gaynor, sjukgymnast, master, ART

Sjukgymnast

Med tanke på att många av våra produkter används av personer som rehabiliteras från skador är vi som arbetar med FUTURO™ Brand glada över att ha en certifierad och kunnig sjukgymnast i FUTURO™ panelen. Ryan Gaynor har ovärderliga insikter och perspektiv som hjälper oss att göra våra produkter effektivare och mer praktiska.

 • Ryan Gaynor

  Han är sjukgymnast hos Freedom Physical Therapy Services, S.C, i Milwaukee och arbetar på en privat klinik där han hanterar ortopediska åkommor genom mestadels manuell terapi. Innan han kom till Milwaukee arbetade han sex år på Methodist Hospital i Indianapolis tillsammans med de nationellt erkända kirurgerna vid Methodist Sports Medicine och fysiatrikerna från Indiana University School of Medicine. Här behandlade han framför allt ortopediska skador genom arbetarnas ersättningssystem.

  Under sin tid i Indianapolis blev han certifierad leverantör av Active Release Techniques™ (ART)* som är ett skadebehandlingssystem för mjukvävnader som fått flera erkännanden bland idrottare. Han arbetade med Indianapolis Colts professionella footballag och deras läkare Dr. Tom Klootwyk i form av konsult på mjukvävnadsskador vid svåra fall.

  Han är medlem i American Physical Therapy Association.

  Han har en mastersexamen i sjukgymnastik från University of Indianapolis, där han även tog sin kandidatexamen.

  *Active Release Techniques™ är ett registrerat varumärke som tillhör Active Release Techniques, LLC.


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ FUTURO™ Brand:
FUTURO är ett varumärke som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska