Resurser för livsmedelshygien

  • Certifikatbegäranden

    Skicka en certifikatbegäran för valda produkter.

  • Dokumentbibliotek

    Sök på säkerhetsdatablad (SDS), produktanvisningar och andra dokument.

  • 3M™ Health Care Academy

    Lär dig mer om livsmedelshygien och öka anläggningens tekniska kompetens, kvalitet, säkerhet och lönsamhet med utbildningar om livsmedelshygien från 3M℠ Health Care Academy. Starta utbildningar på begäran när du vill bättra på dina kunskaper inom livsmedelshygien och lära dig hur man bäst använder 3M-produkter. Lär dig i din egen takt, hemma eller på labbet. Onlinemoduler med inbyggda bedömningar för att kontrollera att du lärt dig det du behöver veta.


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska