Livsmedelshygien

Hur kan man producera mat till hela världen och göra den till en bättre plats att leva i?

Även om maten kanske ser ungefär likadan ut nu som för en generation sedan, är vägen till din tallrik helt annorlunda nu. Experterna uppskattar att mer har gjorts för att bekämpa livsmedelsrelaterade sjukdomar och skador de senaste tio åren än under 30 år före det.

Hur har 3M förändrat livsmedelshygienen?

3M är ledande inom innovativa lösningar för kvalitetsutveckling inom livsmedelsbranschen för att skydda konsumenterna. 3M har lösningar för varje steg i processen som minskar riskerna samt ökar effektiviteten och lönsamheten. Även om det är viktigt att konsumenterna även i fortsättning håller koll på livsmedlens hygien och kvalitet, kan de ändå känna sig lugnare med kunskapen att många positiva förändringar och mycket forskning läggs på att hålla systemet säkert.

  • 3M utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för en mängd olika livsmedelstester.

  • 3M tillhandahåller flera lösningar för miljötester.

  • 3M tillhandahåller lösningar för arbetsplatssäkerhet i livsmedelsbranschen.

  • Food Safety utbildning du kan lita på. Börja resan.


Är du ute efter att köpa produkter för livsmedelshygien?

Kontakta vår kundtjänst på 08-92 22 50

Kundtjänstens öppettider:
Måndag–fredag
8:00-15:00 CST


Nyheter om livsmedelshygien