1. Hållbarhetsrapport 2018, 3M Norden

 • Hållbarhetsrapport 2018, 3M Norden

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  webLoaded = "false"
  • 3M Hållbarhet
   Att ta itu med de utmaningar som vårt globala samhälle står inför idag kräver uthållighet, kreativitet och nyfikenhet som ett barn. Vi är med.

   Läs mer i vår nordiska hållbarhetsrapport.
   I kombination med den svenska respektive danska årsredovisningen uppfyller vår nordiska hållbarhetsrapport kraven på icke-finansiell rapportering. Vi redovisar bolagets verksamhet avseende affärsstrategier och aktiviteter inom områdena mänskliga rättigheter, sociala och personalrelaterade frågor, miljö samt motverkande av korruption. Den 24-sidiga rapporten innehåller länkar och videos för en multimediaupplevelse. Den 8-sidiga broschyren ger en kortare glimt av hållbarhetsarbetet i vår nordiska region.

   Mer information