1. Våra produkter
0 Resultat 
0 Resultat 
Hitta en produkt

0 Resultat 
3M-utrustningskontroll

Rätt sätt att starta dagen

 • Utrustningskontroll

  Utrustningskontrollen avslöjar om autoklaven fungerar som den ska. För att kontrollera vakuumassisterade ångautoklaver börjar du varje dag med testförpackningen 3M™ Comply™ Bowie & Dick. Testet är avsett att detektera faktorer som luftläckor, otillräcklig luftevakuering, otillräcklig ångpenetrering och förekomst av icke-kondenserbara gaser vilka alla kan försämra steriliteten.

  Testförpackningen Comply Bowie & Dick Plus med testark för tidig varning indikerar också steriliseringsproblem i förväg, så att du själv kan låta reparera autoklaven istället för att den tvingas tas ur bruk och avbryta arbetet på avdelningen.


 • Tolka resultat

  Testförpackningen 3M™ Comply™ Bowie & Dick är avsedd att utvärdera effekten på luftevakueringssystemet i ångautoklaver med pre-vakuum, och att detektera luftrester i utrymmet. En jämn färgändring till mörkbrun/svart betyder GODKÄNT. En ojämn färgändring med ett ljusare område i mitten av testet betyder EJ GODKÄNT och tyder på att det finns luftrester i steriliseringsutrymmet. Vi har tagit fram en tabell som hjälp för att tolka resultaten.

  Hämta tolkningstabellen för testförpackningen 3M™ Comply™ Bowie & Dick


 • Visad produkt: Testförpackningen 3M™ Comply™ Bowie & Dick 00135LF

  Testförpackningen Comply Bowie & Dick Plus som är avsedd för autoklaver med dynamisk luftevakuering används för att mäta hur effektivt vakuumsystemet tar bort luft från steriliseringsutrymmet och detektera läckor i systemet.

  Funktioner som ingår:
  • Ett indikatormönster som är lätt att avläsa och tolka
  • Blyfritt bläck för att slippa problem med giftigt avfall
  • Ett testark för tidig varning som i förväg indikerar steriliseringsproblem, så att autoklaven kan repareras istället för att tas ur bruk

  Hämta broschyren om testförpackningen 3M™ Comply™ Bowie & Dick


 • Bästa praxis för utrustningskontroll

  Få pålitliga resultat genom att följa bästa praxis.

  • Använd en testförpackning av typ 2, t.ex. Bowie & Dick, varje dag inuti vakuumassisterade autoklaver
  • Bowie & Dick-testet ska alltid köras i en varm autoklav för att inte visa falska fel
  • Placera Bowie & Dick-testförpackningen på korgens lägsta hylla, över avrinningen, i en tom autoklav.
  • Läs av och notera autoklavens fysiska kontroller för varje last.

  Om Bowie & Dick-testet blir GODKÄNT kan du börja med de dagliga steriliseringsrutinerna. Fortsätt att registrera de fysiska kontrollerna på autoklaverna.


Visning 0-1 av 0 liknande produkter
Jämför upp till tre produkter:
Jämför