1. Våra produkter
 Resultat 
 • Respiratory Protection
 • Andningsskydd

  Andningsskydd

  Produkter som skyddar dig i arbetet.


  Välj det skydd du behöver


  Resurser

  • 3M har utvecklat en programvara som hjälper dig att välja andningsskydd och att beräkna livslängden för olika filter mot gas och ånga.

   Gå till sidan för programvaran Service Life

  • Det kan verka svårt att välja och specificera lämpligt andningsskydd med så många faktorer att ta hänsyn till. Med hjälp av den här fyrstegsmetoden blir det enkelt att välja rätt skydds- och komfortnivå.

   Gå till steg 1

  • Använder du tättsittande andningsskydd, till exempel filtrerande halvmasker eller helmasker (inklusive sådana som är monterade på fläktassisterade andningsskydd)? I så fall är det obligatoriskt att passformstesta dem.

   Gå till Passformstest av andningsskydd


  Andningsskydd från 3M

  Andningsskyddsutrustning måste tillhandahålla tillräckligt skydd och vara lämplig för arbetsuppgiften. Olika typer av andningsskydd ger olika skyddsnivåer. För att andningsskyddet ska klassificeras som fullgott måste skyddsnivån minska exponeringen för farliga partiklar till en acceptabel nivå. Andningsskyddet måste också vara lämpligt för användaren och för arbetssituationen. Det måste sitta bra och vara bekvämt, kunna tåla arbetsmiljön och vara kompatibelt med annan personlig skyddsutrustning.

  Det finns andningsskydd för både engångsbruk och återanvändning. Med 3M:s breda sortiment av andningsskydd kan du välja rätt skyddsnivå och lämpliga komfort-, stil- och underhållsalternativ.