1. Våra produkter
1 Resultat 
 • Sterilisering i låg temperatur
 • 1 Resultat 
  Hitta en produkt

  1 Resultat 
  3M-sterilisering i låg temperatur

  Kall när det gäller

  • Beprövade metoder och kalla resultat vid sterilisering i låg temperatur

   Till föremål som inte kan steriliseras i ångsterilisatorer, som mjuka endoskop, måste steriliseringsavdelningarna hitta rätt balans mellan sterilisering med etylenoxid och förångad väteperoxid för att få ner kostnaderna, uppfylla tillverkares bruksanvisning och effektivt sterilisera viktiga instrument.

   Vi introducerar 3M™ Steri-Vac™, autoklaver/aerators i GS-serien, toppmoderna autoklaver med etylenoxid som:

   – Använder 100 % etylenoxid (EO eller EtO), en sterilisering som CDC anser överlägset bäst kan tränga in i förpackningsmaterial och håligheter (följ alltid tillverkarens bruksanvisning).
   – Är tillverkade för användarens säkerhet. Till Steri-Vac EO-autoklaverna används 3M™ Steri-Gas™ EO-patroner – de punkteras inne i steriliseringskammaren först när luckan är låst och vakuum uppnåtts.

   Låt kontroller av etylenoxidsteriliseringscykler med biologiska och kemiska indikatorer ingå i steriliseringssäkringsprogrammet.


  3M™ Steri-vac™-autoklav i GS-serien: Första intrycket på IAHCSMM-konferensen


  • En lågkostnadslösning för värdefulla instrument

   Om du planerar för avdelningens behov av sterilisering i låg temperatur kan du studera systemet 3M™ Steri-Vac™-autoklav/aerator med 100 % etylenoxid. Det ger en generellt lägre kostnad per cykel än ledande system med vaporiserad väteperoxid (H202). Etylenoxid är skonsamt mot dina värdefulla enheter, vilket kan medföra längre livslängd och mindre behov av dyrbara reparationer eller ersättningar.

   Din budget gynnas av:
   – Lägre anskaffningskostnader
   – Lägre kostnad per cykel
   – Lägre årlig kostnad för drift och underhåll


  • Attest, biologiska indikatorer 1294 och 1298 för EtO

   Kontroller som du kan lita på

   Få den information som du behöver för att dokumentera kvalitetskontrollprocesser genom 3M-övervakning av kvalitetskontroller vid etylenoxidsterilisering. Genom biologiska indikatorer, kemiska indikatorer, indikatortejper och journalföringsverktyg från 3M får du hjälp att kontrollera alla viktiga aspekter av steriliseringsprocesser i låg temperatur.


  Visning 1-1 av 1 liknande produkter
  Jämför upp till tre produkter:
  Jämför