1. Våra produkter
1 Resultat 
1 Resultat 
Hitta en produkt

1 Resultat 
3M-rengöringskontroll

Realtidsdata för rengöringskontroll

 • Rengöringskontroll

  Systemet 3M™ Clean-Trace™ ATP för rengöringskontroll är ett snabbt verktyg för kontroll av rengöringseffektivitet med vilket du kan mäta renhet hos medicinska enheter, endoskop och omgivande miljö. På bara 30 sekunder kan Clean Trace-systemet kvantifiera renheten på en yta eller ett hålrum med hjälp av ATP-bioluminescens (adenosintrifosfat). Med den inbyggda programvaran kan du spåra klinikens information, generera rapporter, identifiera problem och fokusera på förbättringar av processen där de bäst behövs.


 • Kontrollera mjuka endoskop och medicinska enheter

  Det kan vara svårt att rengöra mjuka endoskop och kirurginstrument. Rester av organiskt material, som blod, var, vävnad och ben kan inaktivera desinfektionsmedel så att potentiellt dödliga bakterier stannar kvar på ytorna. Kliniker som ger vård av högsta standard kan i förebyggande syfte kontrollera manuella rengöringsprotokoll för  mjuka endoskop med övervakningssystemet 3M™ Clean-Trace™ ATP.


 • Hur du upprättar ett kontrollprogram för rengöring av mjuka endoskop

  1. Identifiera testpunkter, provplaner och tröskel för godkänt/ej godkänt
  2. Bestäm testningsfrekvens
  3. Samla in information
  4. Etablera rutiner för mätningar och korrigeringar
  5. Identifiera steg mot ständig förbättring

  Hämta vägledningen om du vill veta mer om den 3M-rekommenderade kontrollplanen för rengöring av mjuka endoskop (pdf, 2 543 kB).


 • Kontrollera omgivande miljö

  Vid patientvården finns det i omgivningen många ytor som ofta berörs: sängskenor, bord, reglage, knappar och ofta använd mobil utrustning. Det har kliniskt påvisats att korskontaminering från den omgivande miljön minskar betydligt med ökad rengöring.1

  1. Otter, JA, et al. The Role Played by Contaminated Surfaces in the Transmission of Nosocomial Pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011. 32(7):687-699.

  Sätta igång med en kontrollplan för omgivande rengöring (pdf, 1 738,8 kB).Visning 1-1 av 1 liknande produkter
Jämför upp till tre produkter:
Jämför
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska