1. Våra produkter
3 Resultat 
 • Barriärfilm
 • 3 Resultat 
  Hitta en produkt

  3 Resultat 
  3M Barriärfilmer
  • 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

   Hudskador orsakade av medicinska häftämnen och friktion kan snabbt bryta ner huden. Cavilon™ No Sting barriärfilm är en alkoholfri vätska som inte svider. När den appliceras bildas en film som andas och som skyddar skadad eller hel hud. Den är transparent för att möjliggöra ständig övervakning av utsatt hud. Den unika formulan ger långvarigt skydd och är CHG-kompatibel.


  • Infarter för infusionskateter

   Skydda huden vid infarter för infusionskatetrar

   Hudskador från häftämnen vid infarter för infusionskatetrar kan vara ett stort problem, särskilt för personer med ömtålig hud.
    
   • Frekvent eller upprepat byte av förband kan leda till att huden nöts och epidermis skadas, eller ännu värre, det bildas ett ytligt sår¹
   • Hudskada är en lokal komplikation som kan leda till ökad risk för bakteriekolonisering och infektion² ³
   • Lokala komplikationer och kateterrelaterade blodburna infektioner (CRBSI) kan uppstå

   Ta reda på mer om hur 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm kan vara till hjälp för att skydda huden (pdf, 1,01 MB) 

   ¹McNicol L, Lund C, Rosen T, Gray M. Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science: Consensus Statements for the Assessment, Prevention, and Treatment of Adhesive-Related Skin Injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2013:40(4): 365-380.

   ²Wysocki AB. Anatomy and Physiology of Skin and Soft Tissue.  In: Bryant, RA and Nix DP eds. Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts. 4th ed. St Louis, MO: Elsevier Mosby; 2012:40-62.

   ³Roth RR and James WD.  Microbial Ecology of the Skin. Annu. Rev. Microbiol. 1988; 42: 441-464.


  Aktuella videoklipp


  • Barriärfilm

   Cavilon™ No Sting barriärfilm är inte som andra barriärfilmer

   6 sätt hur Cavilon™ No Sting barriärfilm kan hjälpa till att skydda mot skador från häftämnen vid intravenösa infarter:

   • Kompatibelt med klorhexidinglukonat och povidonjod.1 För att antimikrobiella hudförberedelser ska vara effektiva får bara en barriärfilm med bevisad kompatibilitet användas
   • Alkoholfri och svider inte – bra att använda på skadad hud2
   • Icke-cytotoxisk – stör inte läkningen om huden är skadad3
   • Snabbtorkande och klibbar inte – enkel att använda med patientkomfort4
   • Hypoallergen5
   • Sterilt appliceringssystem – uppfyller standarder6 för sterila tekniker och tillbehör. Lätt att öppna, unik peel-down-förpackning ger aseptisk administrering

   Cavilon No Sting barriärfilm Appliceringsguide (517,05 kB)

   1 3M Data on file 2009; I2MS 11230.
   2 3M Data on file 2004; I2MS10029.
   3 3M Data on file 2004; I2MS10030.
   4 3M Data on file 2011; CLIN-MISC-US-05-169008.
   5 3M Data on file 2004; I2MS 10031.
   6 Gorski LA et al. Infusion Nursing Standards of Practice. J of Infusion Nursing. 2011; 34(1): S25.


  • Kostnadseffektiviteten hos Cavilon No Sting barriärfilm

   Evidensbaserat

   Det är viktigt att veta att produkterna är effektiva. Det finns över 70 exempel på klinisk evidens över hur effektiv och kostnadseffektiv Cavilon™ No Sting barriärfilm är till fler kliniska användningsområden – mer evidens än det finns om någon annan fuktbarriär eller barriärfilm.

   Läs om klinisk evidens (pdf, 780,75 kB)  Visning 1-3 av 3 liknande produkter
  Jämför upp till tre produkter:
  Jämför