1. Våra produkter

3M™ Tegaderm™ Diamond filmförband

3M ID HCBGEBM20048
  • Ökad genomsläpplighet gör att fukt kan avdunsta (33)
  • Säkert fäste samtidigt som platsen kontinuerligt kan observeras
  • Anpassas till kroppskonturer och tänjs med patientens rörelser vilket tar bort belastning från huden
  • Latexfritt och genomsläppligt
 Mer...
Produktbeskrivning
  • Ökad genomsläpplighet gör att fukt kan avdunsta (33)
  • Säkert fäste samtidigt som platsen kontinuerligt kan observeras
  • Anpassas till kroppskonturer och tänjs med patientens rörelser vilket tar bort belastning från huden
  • Latexfritt och genomsläppligt
  • Vattentät täckning av förband och intravenös infart rekommenderas vid duschning

3M™ Tegaderm™ Diamond filmförband är formbart med en kombination av ökad genomsläpplighet och säkert fäste. Våra transparenta förband är sterila, med hög genomsläpplighet av vattenånga. De är idealiska för att skydda intravenösa infarter och sår och gör att katetrar kan fästas vid fuktig hud. De är formbara och tänjbara vilket ger högre patientkomfort.

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska