1. Våra produkter
 • 3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning, 100 per leveransförpackning, RS9604LET
 • 3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning, 100 per leveransförpackning, RS9604LET

  3M ID 7000030300
  • Letheen-blandningsflaska, klar att använda för patogentester av miljöprover.
   Mer...
  Specifikationer
  Manufacturing Segment
  Environmental Monitoring, Hang, Packaging & Storage Testing, Raw Milk Reception, Ready-to-eat
  Mediumtyp
  Letheen Broth
  Produkttyp
  Svabb
  Typ av test
  Miljötest
  Varumärke
  3M™
  Volym
  4 mL
  Detaljer
  • Letheen-blandningsflaska, klar att använda för patogentester av miljöprover.

  3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning är en smidig provtagningsenhet för miljöprover och mindre ytprover.

  Enkel provtagning med den tillhörande svabben. Flaskorna har tillräckligt med utrymme för provtillsats och omskakning för att frigöra organismer från svabben. Enheten har dekontamineras med gammabestrålning för lång hållbarhet. 3M Svabb är tillverkad i USA och kvalitetssäkrad och certifierad enligt ISO 9001:2008. Den är endast avsedd för användning i laboratorier. HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Control Point) är det mest allmänt accepterade protokollet för livsmedelshygien. Metoden förlitar sig på provtagningsprodukter från 3M för att identifiera och hitta möjliga risker med livsmedlen. Portabilitet, stabila anrikningsmedier och lättanvända svabbar och svampar ger dig möjlighet att testa en mängd olika möjliga risker med enastående exakta resultat. De är utformade för att samla in och säkra material från provtagningsplatsen till labbet utan att läcka eller förorena provet. Letheen-blandningen används främst för att neutralisera bakterierna i kvartära ammoniumföreningar samt för att hitta fenolkoefficienten hos katjoniska ytaktiva medel enligt rekommendationer från AOAC (Analysis of the Association of Official Analytical Chemists). Letheen-blandningen används även i hygienkontroll med swabbning där kvartära ammoniumföreningar behöver neutraliseras.

  Andra 3M-webbplatser
  bCom
  Följ oss
  Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
  Ändra ort
  Sverige - svenska