1. Våra produkter

3M™ Petrifilm™ Staph Express-plattor, 50 styck/leveransförpackning, 6490

3M ID 7100090291
  • Baseras på den smidiga och effektiva 3M™ Petrifilm™-plattformen.
 Mer...
Specifikationer
Bevis för (miljö)argument
Självcertifierad
Förvaringstemperatur
Store at temperatures less than or equal to 8°C.
Miljöargument avser
Produkt
Miljöargument finns
Ja
Typ av test
Miljö, Livsmedels- och dryckesindustrin
Varumärke
Petrifilm™
Detaljer
  • Baseras på den smidiga och effektiva 3M™ Petrifilm™-plattformen.

3M™ Petrifilm™ Staph Express-plattor räknar antalet Staphylococcus aureus. S. aureus visas som tydliga rödvioletta kolonier. Andra kolonier måste kontrolleras med hjälp av Staph Express-skivan.

Systemet 3M™ Petrifilm™ Staph Express (STX) består av en 3M™ Petrifilm™ Staph Express-platta och en 3M™ Petrifilm™ Staph Express-skiva, som förpackas separat. 3M Petrifilm STX-plattan är ett provklart substratsystem som innehåller en kallvattenlösligt förtjockningsmedel. Detta kromogena, modifierade Baird Parker-material i plattan är selektivt och speciellt för Staphylococcus aureus, men indikerar även Staphylococcus hyicus (S. hyicus) eller Staphylococcus intermedius (S. intermedius). Via tre steg går det snabbt och enkelt att tolka resultatet: 1) Inokulera. 2) Inkubera. 3) Tolka: Läs igenom tolkningsriktlinjerna 3M Petrifilm-plattor uppvisar konsekventa resultat med globala omnämnanden och mer än 200 certifikat, valideringar och expertgranskade publikationer (länk till validering)