1. Våra produkter

3M™ Novec™ 8200 Engineered Fluid

3M ID 7100037069
  • Ej ozonnedbrytande
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Är inte en lättflyktig organisk förening (VOC)
  • Ren luft-certifierat lösningsmedel enligt South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 8200 Engineered Fluid är en klar, färglös och nästan luktfri vätska avsedd att ersätta 1,1,1-trikloretan och perkloreten vid filmrengöring.

3M™ Novec™ 8200 Engineered Fluid har en högre kokpunkt än de flesta CFC:er, HCFC:er och HFC:er, vilket minskar förluster på grund av avdunstning. Den låga ytspänningen och förbättrade lösligheten i Novec 8200 Engineered Fluid, kombinerat med vätskans kemiska och termiska stabilitet, icke-brännbarhet och utmärkta kompatibilitet med filmsubstrat, gör vätskan till ett idealiskt filmrengöringsmedel.

  • Ej ozonnedbrytande
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Är inte en lättflyktig organisk förening (VOC)
  • Ren luft-certifierat lösningsmedel enligt South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
Specifikationer
Dielektriskt styrkeområde
20 - 35 kV
Ersättning för
1,1,1-trichloroethane, Perchloroethylene
Fluorkol-löslighet
High
GWP (IPCC 2007)
59 (100 yr ITH)
GWP-område
Very Low
Kokpunktsområde
50 °C - 100 °C
Kolvätelöslighet
Medium
Kompatibilitet
Plastics
Kompatibilitet med plastelastomer
Excellent
Maximalt användningstemperaturområde
<150 Degree C
Produktserie
Novec 8200
Rengöringsstyrka
Lätt belastning
Renhetsgrad
Standard
Tillämpningskategori
Värmeöverföring, Precision Cleaning, Solvent Cleaning and Vapor Degreasing
Totalhöjd (metrisk)
34,29 cm
Totallängd (metrisk)
29,06 cm
Volym
18,93 L
Dokumentation
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska