1. Våra produkter

3M™ Novec™ 7700 Engineered Fluid

3M ID EMMDM2EngFluid7700
 • Kan användas i en mängd olika värmestyrningstillämpningar
 • Behåller sin vätskeform i ett brett temperaturomfång
 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 7700 Engineered Fluid är en icke-brännbar vätska med låg global uppvärmningspotential som används vid värmeöverföring. Novec 7700 Engineered Fluid delar många egenskaper med perfluorkarboner (PFC:er) och perfluorpolyetrar (PFPE:er), vilket gör att produkten kan ersätta dessa i många tillämpningar, såsom i halvledare och testutrustning, vid elektronisk kylning samt inom industri- och läkemedelsbranschen.*

 • Kan användas i en mängd olika värmestyrningstillämpningar
 • Behåller sin vätskeform i ett brett temperaturomfång
 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 • Kompatibel med plaster
 • Låg toxicitet
 • Lågt GWP-värde (Global Warming Potential)
 • Ej ozonnedbrytande
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska