1. Våra produkter

3M™ Novec™ 7200DL Engineered Fluid

3M ID EMMDM2EngFluid7200DL
 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 • Kompatibel med plaster
 • Låg toxicitet
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 7200DL är en version av 3M™ Novec™ 7200 med högre renhetsgrad, som är strikt kontrollerad för joner, metaller och icke-flyktiga rester. Den används vid tillämpningar som kräver material med hög renhet eller en högre kokpunkt.

 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 • Kompatibel med plaster
 • Låg toxicitet
 • Lågt GWP-värde (Global Warming Potential)
 • Ej ozonnedbrytande
 • VOC-fritt lösningsmedel (EPA)
 • Den låga ytspänningen gör att vätskan tränger in i trånga utrymmen för förbättrad rengöring
 • Hög renhet för känsliga tillämpningar
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska