1. Våra produkter

3M™ Novec™ 71DA Engineered Fluid

3M ID EMMDM2EngFluid71DA
 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 • Låg toxicitet
 • Lågt GWP-värde (Global Warming Potential)
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 71DA Engineered Fluid är perfekt för flussmedelsborttagning och ångavfettning. Vätskan fungerar även mycket bra för att applicera silikoner och andra smörjmedel. Den rena azeotropiska blandningen bibehåller en konstant komposition i en ångavfettare.

3M™ Novec™ 71DA Engineered Fluid är perfekt för flussmedelsborttagning och ångavfettning. Vätskan fungerar även mycket bra för att applicera silikoner och andra smörjmedel. Den rena azeotropiska blandningen bibehåller en konstant komposition i ångavfettare. Vätskan är icke-brännbar och har låg toxicitet, vilket gör den perfekt som ersättning för trikloreten (TCE) och n-propylbromid (nPB).

 • Icke-brännbar
 • Icke-ledande
 • Låg toxicitet
 • Lågt GWP-värde (Global Warming Potential)
 • Ej ozonnedbrytande
 • Den låga ytspänningen gör att vätskan tränger in i trånga utrymmen för förbättrad rengöring
 • Passar utmärkt för att ta bort joniska föroreningar
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska