1. Våra produkter

3M™ Novec™ 7000 Engineered Fluid

3M ID EMMDM2EngFluid7000
 • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
 • Utmärkta dielektriska egenskaper
 • Ej ozonnedbrytande
 • Låg toxicitet
 Mer...
Produktbeskrivning

De unika egenskaperna hos 3M™ Novec™ 7000 Engineered Fluid gör produkten användbar som värmeöverföringsvätska vid låga temperaturer för att kyla reaktorer vid farmaceutiska och kemiska processer. Den passar även perfekt för automatiserad testutrustning och utrustning för bearbetning av kiselplattor vid låga temperaturer.

3M™ Novec™ 7000 Engineered Fluid kan användas som värmeöverföringsvätska för att kyla reaktorer vid farmaceutiska och kemiska processer. I halvledarbranschen passar den perfekt för automatiserad testutrustning (ATE) och utrustning för bearbetning av kiselplattor som kräver extremt låga temperaturer. Den kan även användas som kylmedel vid kaskadkylning. 3M™ Novec™ 7000 Engineered Fluid har ett mycket lågt GWP-värde (Global Warming Potential) och ger lägre utsläpp av växthusgaser än PFC:er – utan att prestandan påverkas.

 • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
 • Utmärkta dielektriska egenskaper
 • Ej ozonnedbrytande
 • Låg toxicitet
 • Icke-brännbar
 • Icke-korroderande
 • Bra termisk stabilitet
 • Kan användas vid extremt låga temperaturer (ned till -120 °C)
 • Skadar inte elektronisk utrustning vid läckage eller andra utrustningsfel
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska