1. Våra produkter

3M™ Novec™ 2704 Elektroniklack

3M ID EMMDM2EGC2704
 • Enkelt att applicera och bearbeta – torkar på några sekunder utan att termisk efterhärdning behövs
 • Kräver sparsam eller ingen maskering
 • Tillåter reparation av hålmontering och kan lätt avlägsnas för omarbetning och reparation
 • Innehåller en låg nivå av lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er) och har låg global uppvärmningspotential
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 2704 Elektroniklack är utformat för att skydda tryckta kretskort och elektroniska komponenter. Det klara lacket med låg viskositet består av 4 viktprocent fluorpolymer i ett lösningsmedel av hydrofluoreter. Det är UV-detekterbart.

3M™ Novec™ 2704 Elektroniklack är en fluorerad polymer utspädd i 3M™ Novec™ 7200 Engineered Fluid, ett segregerat hydrofluoreterlösningsmedel, vilket skapar en beläggningslösning med låg viskositet och låg ytspänning. Lacket är utformat för att skydda tryckta kretskort och elektroniska komponenter mot fukt och korrosion. När det torkar bildar det en supertunn, transparent beläggning med utmärkta vatten- och oljeavstötande egenskaper. Det behöver inte härdas och är enkelt att applicera. Ett orangegult färgämne som fluorescerar under UV-ljus har integrerats med den fluorerade polymerkedjan, vilket underlättar inspektion och detektering vid kvalitetskontroller.

 • Enkelt att applicera och bearbeta – torkar på några sekunder utan att termisk efterhärdning behövs
 • Kräver sparsam eller ingen maskering
 • Tillåter reparation av hålmontering och kan lätt avlägsnas för omarbetning och reparation
 • Innehåller en låg nivå av lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er) och har låg global uppvärmningspotential
 • Är termiskt och elektriskt stabil med utmärkta dielektriska egenskaper
 • Motverkar klibb och har utmärkta avvisande egenskaper mot vatten och andra vätskor, kolväten, silikoner och fotoresister
 • Innehåller ett UV-fluorescerande färgämne som förenklar kvalitetskontroller
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska