1. Våra produkter

3M™ Novec™ 1710 Elektroniklack

3M ID EMMDM2EGC1710
  • Kan användas som koncentrat för att bibehålla koncentrationen av solida beläggningsmaterial i appliceringsbad eller blandas med hartser eller andra vätskor för att skapa unika lösningar.
  • Enkelt att applicera och bearbeta – torkar på några sekunder utan att termisk efterhärdning behövs
  • Innehåller inga lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er) och har låg global uppvärmningspotential
  • Motverkar klibb och har utmärkta avvisande egenskaper mot vatten och andra vätskor, kolväten, silikoner och fotoresister
 Mer...
Produktbeskrivning

3M™ Novec™ 1710 Elektroniklack är en variant av Novec™ 1700 med högre andel solid substans. Det klara lacket med låg viskositet och låg ytspänning består av 10 viktprocent fluorkemisk akrylpolymer i ett lösningsmedel av hydrofluoreter.

3M™ Novec™ 1710 Elektroniklack har utformats för att skydda tryckta kretskort och elektroniska komponenter mot fukt och korrosion. Det klara lacket med låg viskositet består av 10 viktprocent fluorkemisk akrylpolymer i ett lösningsmedel av hydrofluoreter. Det kan användas som koncentrat för att återställa polymerkoncentrationen i appliceringsbad för lackning eller som en komponent ihop med andra material för att skapa unika vätskelösningar.

  • Kan användas som koncentrat för att bibehålla koncentrationen av solida beläggningsmaterial i appliceringsbad eller blandas med hartser eller andra vätskor för att skapa unika lösningar.
  • Enkelt att applicera och bearbeta – torkar på några sekunder utan att termisk efterhärdning behövs
  • Innehåller inga lättflyktiga organiska föreningar (VOC:er) och har låg global uppvärmningspotential
  • Motverkar klibb och har utmärkta avvisande egenskaper mot vatten och andra vätskor, kolväten, silikoner och fotoresister
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska