1. Våra produkter
 • 3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikator, 31 °C, registreringstid 1 vecka, 100 styck per kartong, 5 kartonger per förpackning, 9860H
 • 3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikator, 31 °C, registreringstid 1 vecka, 100 styck per kartong, 5 kartonger per förpackning, 9860H

  3M ID 7000144901
  • Prisvärd lösning för att övervaka produkters temperaturexponering över en angiven gräns, under en tidsperiod på en vecka.
   Mer...
  Specifikationer
  Förvaringstemperatur
  22°C/72°F or less, 20-60% relative humidity
  Hyllålder
  2 År
  Produkttyp
  Time Temperature
  Runout Time
  7 days
  Temperaturtröskel (Celsius)
  31 Degree Celsius
  Tjocklek
  2 mm
  Tjocklek (Imperial)
  0,079 in
  Totalbredd (imperial)
  0,748 in
  Totalbredd (metrisk)
  19 mm
  Totallängd (imperial)
  3,74 in
  Totallängd (metrisk)
  95 mm
  Typ av test
  Environmental Test
  Varumärke
  MonitorMark™
  Detaljer
  • Prisvärd lösning för att övervaka produkters temperaturexponering över en angiven gräns, under en tidsperiod på en vecka.

  3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikatorn 9860D övervakar temperaturen hos temperaturkänsliga produkter under transport och lagring.

  Indikatorerna är ett prisvärt och effektivt sätt att övervaka produktens temperatur längs hela leverantörskedjan. De ger permanenta indikationer på temperaturer som överstiger angiven maxtemperatur, på ett exakt och lättydligt sätt. 3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikator fungerar bäst placerad inuti isolerade fraktlådor nära den temperaturkänsliga produkten, där den kan övervaka temperaturen och indikera inte bara om produkten utsätts för höga temperaturer utan även hur länge. Det stora fönstret visar temperaturexponering och de mindre fönstren till höger indikerar hur lång exponeringen varit, upp till 48 timmar. 3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikator 9860D visar den första färgen inom 24 timmar när temperaturen börjar överstiga 10 °C +1 °C. När den utsätts för en konstant temperatur 2°C över maxtemperaturen under en tidsperiod på sammanlagt 48 timmar, hamnar den markerade sträckan inom angivna gränser. Trots de bästa intentioner att packa, certifiera och frakta temperaturkänsliga varor på rätt sätt, finns det inga garantier att produkten klarar sig oskadd genom hela leverantörskedjan. Även om ett paket levererats fysiskt intakt, kan du inte veta om innehållet utsatts för förhållanden som inte är acceptabla. När alla förpackningskrav och försiktighetsåtgärder har följts, ger dig 3M™ MonitorMark™ tid- och temperaturindikatorer en slutlig bekräftelse med tydliga indikeringar om paketet och innehållet utsatts för skadliga temperaturer. En prisvärd liten indikator fäst på förpackningen, nära innehållet, ger all information som behövs för att uppskatta temperaturexponering och tid. Den visuella indikeringen visar tydligt för mottagaren om innehållet kan vara skadat trots att paketet är fysiskt oskadat.

  Andra 3M-webbplatser
  bCom
  Följ oss
  Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
  Ändra ort
  Sverige - svenska