1. Våra produkter

3M™ Comply™ SteriGage™ Kemisk integrator, 1243B

3M ID 7000002708
  • Tekniken med en framsida i vilken bläck rör sig ger ”Accept" eller "Reject”-resultat som är lättavlästa
  • Kan användas i alla ångsteriliseringscykler vid 121–135°C
  • Svar korrelerar med en biologisk indikator vid tre tid/temperatur förhållanden under idealiska ångsteriliseringsförutsättningar
  • BSI, ett ledande, globalt och oberoende företag som utför produktprovningstjänster, har bekräftat att integratorn uppfyller prestandakraven i ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 klass 5.
 Mer...
Specifikationer
Division
InfectionPreventionDivision
Industries
Life Sciences
Modell
1243B
Produktanvändning
Förpackningskontroll
Produkttyp
Tillbehör
Produkttyp, fritt format
Chemical Indicator
Segment
Life Sciences - Sterilization
Steriliseringsmetod
Ånga
Detaljer

Comply™ SteriGage™ kemisk integrator 5,1 × 1,9 cm

En ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 typ 5 integrerad indikator för användning vid bestämning om huruvida steriliseringsprocessförutsättningarna uppfylldes inuti varje förpackning. Kan användas i alla ångsteriliseringscykler vid 121–135°C. Som förpackningskontroll erbjuder 3M™ Comply™ SteriGage™ typ 5 kemiska integratorer för ånga en omedelbar, exakt och lättavläst metod för att övervaka steriliseringsprocessförutsättningarna inuti varje förpackning. Den kan användas i alla ångautoklaver. Den lättavlästa framsidan som rör sig från Accept till Reject har visat sig ha en högre avläsningsprecision än indikatorer med färgomslag.

  • Tekniken med en framsida i vilken bläck rör sig ger ”Accept" eller "Reject”-resultat som är lättavlästa
  • Kan användas i alla ångsteriliseringscykler vid 121–135°C
  • Svar korrelerar med en biologisk indikator vid tre tid/temperatur förhållanden under idealiska ångsteriliseringsförutsättningar
  • BSI, ett ledande, globalt och oberoende företag som utför produktprovningstjänster, har bekräftat att integratorn uppfyller prestandakraven i ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 klass 5.
  • Icke-giftiga kemikalier inneslutna i ett förslutet system säkerställer att det inte är risk för kontaminering av sterila ytor

Föreslagna användningsområden

  • För användning som ett inre kontrollinstrument för förpackningar i alla ångsteriliseringsprocesser vid 121–135 °C
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska