1. Våra produkter
 Resultat 
Andningsskydd för svetsning

Andningsskydd för svetsning

Vet du vad du andas in?

Hitta en produkt 
  • Produktserie  
    • + Mer
  • Funktioner  
  • Luftkälla  

  • Fråga en erfaren svetsare om riskerna i arbetet. Ögonskydd brukar vara högsta prioritet. Vi på 3M tar ett helhetsgrepp. Och det ska du också göra. Därför ...

    Precis som du tar vi ögon- och ansiktsskydd på största allvar, men vi vet också att komfort och optisk klarhet är mycket viktiga faktorer för att svetsaren ska få bästa nytta av sin personliga skyddsutrustning.

    Ofta dröjer det flera veckor, månader eller till och med år innan sjukdomar som orsakats av svetsrök visar sig.

    Mer information om hälsoeffekterna av att andas in svetsrök.

  • Övriga resurser för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

    Speedglas svetsskydd


Svetshjälmar med andningsskydd och skyddsvisir

  • Efter omfattande input från svetsare som utför tung svetsning och slipning med hög strömstyrka har vi tagit fram en svetshjälm som ska vara lika mångsidig som du är - 3M™ Speedglas™ Heavy-Duty G5-01.

    - Skydd mot strålning, gnistor och stänk tack vare den nya designen på hjälmen, med hög täckning.
    - Synlighet för svetspunkten tack vare 3M™ Speedglas™ Natural Colour – nu med variabel färg i det mörka läget
    - Effektivt andningsskydd, med högsta skyddsklass för fläktassisterade andningsskydd (TH3).
    - Möjlighet att styra komforten inne i svetshjälmen under arbetets gång
    - Möjlighet att kontrollera luftflödet efter egna preferenser.

  • Överlägsen optisk prestanda genom kontinuerlig synkomfort med ett uppfriskande luftflöde i hela andningsområdet.

    – Finns för våra högkvalitativa svetsglas, inklusive den nya Speedglas svetsfiltersatsen 9100XXi.
    – Sju täthetsgrader: 5, 8–13.
    – Tre storlekar på siktområdet: normalt, stort och extra stort.
    – Sidofönster
    – Kan anslutas direkt till både fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd.

    Se produkt

  • För svetsare som även slipar: uppfällbar kombination av en automatiskt nedbländande svetshjälm och ett slagtåligt skyddsvisir för slipning.

    – Sju täthetsgrader: 5, 8–13.
    – Tre storlekar på filtrets siktområde: normalt, stort och extra stort.
    – Ett stort, klart skyddsvisir 17 × 10 cm.
    – Sidofönster
    – Kan anslutas direkt till både fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd.

    Se produkt


  • I miljöer med risk för fallande föremål har vi integrerat fem svetsskyddsnivåer: huvud, ögon, ansikte, andning och hörsel i ett enda användarvänligt system.

    – Med en EN 397-godkänd skyddshjälm.
    – Uppfällbar kombination av svetshjälm och stort och klart skyddsvisir (17 × 10 cm).
    – Finns för våra svetsglas av hög kvalitet, inklusive nya Speedglas 9100XXi.
    – Sju täthetsgrader: 5, 8–13.
    – Sidofönster för perifersikt
    – Kan anslutas direkt till både fläktassisterade och tryckluftsmatade andningsskydd.

    Se produkt

  • Lättviktigt, kompakt och välbalanserat med integrerat andnings-, huvud-, ögon- och ansiktsskydd samt valfritt hörselskydd.

    – Visir M-107
    - Hjälm M-307
    – Hjälm med kåpa M-407

    Se produkt


Fler resurser

  • All svetsrök innehåller föroreningar
    Under normala arbetsförhållanden är andningstakten ungefär 20 liter luft per minut. Under ett arbetsår (heltidssvetsning) andas en svetsare in ungefär 2 300 m3 luft. Arbetsexponeringsgränsen för zinkoxid är till exempel 5 mg/m3 i många länder. Även om du är under den här arbetsexponeringsgränsen andas du in upp till 11 gram zinkoxid varje år utan personligt andningsskydd.

    Hämta dokumentet


  • Det är viktigt att känna till att exponering för luftburna föroreningar utsätter svetsare för risker. I de flesta länder finns angivna nivåer för svetsrök, i Sverige kallar vi det Hygienska gränsvärden. Skyddsansvarig kan mäta föroreningarnas koncentration. Tillgängliga verktyg: 3M™ miljömonitorer mäter risker i realtid och 3M™ Dosimeter organiska ångor mäter personlig exponering för risker.

    Hämta dokumentet


  • För att minska exponeringen för svetsrök finns det några generella steg du kan följa:

    1. Kan arbetsprocessen ändras för att minska föroreningarna?
    2. Kan du använda en svetsteknik som skapar mindre rök?
    3. Ventilation och annan kontrollteknik bör användas.
    4. Om det inte går att genomföra steg 1–3, eller om exponeringen inte sjunker under tillåtna nivåer, bör personligt andningsskydd användas i stället.

    Hämta dokumentetVideoklipp


Andningsskydd för svetsare

  • 3M™ Adflo™ fläktassisterat andningsskydd

    Sedan 3M™ Adflo™ fläktassisterat andningsskydd lanserades har det blivit ett av världens mest populära fläktassisterade andningsskydd. Adflo fläktassisterat andningsskydd har utformats för att uppfylla dina specifika svetsbehov. Det kontinuerliga luftflödet ger filtrerad luft som eliminerar mycket av den värme och svett som alstras vid svetsning. Genom att använda Adflo andningsskydd får du bättre skydd och komfort.

    Den slimmade profilen och ergonomiska designen förenklar arbete i trånga utrymmen, och tillhandahåller förväntad kvalitet och funktioner. De nya litiumjonbatterierna gör ansiktsskyddet ännu lättare och mer balanserat.

    Produktöversikt