1. Våra produkter

3M™ RotoMix™ Kapselblandare

3M ID espe_rotomix
  • Den roterande plattformen med en kapselhållare som roterar i motsatt riktning ger den bästa blandningen.
  • Automatisk centrifugcykel ger en tätare blandning och material som är i princip fritt från luftbubblor.
  • Blandningstiden minskas med i genomsnitt 30 % (jämfört med CapMix™)
  • Enkel laddning/tömning av kapslar
 Mer...
Detaljer

RotoMix™ Kapselblandare ger en helt homogen blandning med rotationsblandning.

  • Den roterande plattformen med en kapselhållare som roterar i motsatt riktning ger den bästa blandningen.
  • Automatisk centrifugcykel ger en tätare blandning och material som är i princip fritt från luftbubblor.
  • Blandningstiden minskas med i genomsnitt 30 % (jämfört med CapMix™)
  • Enkel laddning/tömning av kapslar
  • Extremt tyst
  • Pekplatta med både förinställd (8 och 10 sek) och programmerbar inställning (1–39 sek) för enkel användning
Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska