1. Våra produkter
3 Resultat 
 • Curos
 • 3 Resultat 

  3M™ Curos™ Desinfektionsproppar

  • Skydda portar och känn dig tryggare.

   Använd Curos Desinfektionsproppar som hjälp i kampen mot infektionsorsakande mikrober.

   Det sista en patient som skrivs in på ett sjukhus borde oroa sig för är att få en CVK-relaterad infektion i blodbanan.

   CVK-relaterade infektioner i blodbanan är vanliga, men borde inte vara det. Konsekvent användning av Curos Desinfektionsproppar på nålfria intravenösa anslutningar associeras med färre CVK-relaterade infektioner i blodbanan. Skruva enkelt på Curos Desinfektionsproppar på nålfria injektionsventiler med han-luer, för att desinficera och skydda från kontaminering.

   Varje Curos desinfektionsprodukt innehåller 70 % isopropylalkohol (IPA). IPA täcker ytan på den luer-aktiverade enheten och desinficerar den på bara 1 minut!

   Men fungerar det verkligen?
   Ja! Effektiviteten av Curos har testats in vitro mot Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata och Candida albicans och har visat sig medföra >4 loggreduktion.

   Ut med baciller, in med Curosprodukter!

    

  • Fördelar med Curos Desinfektionsproppar

    

   Mindre gnuggande, mera vård
   Kräver mindre tid för sköterskan än de flesta protokoll för rengöring av infarten.

   Konsekvent desinfektion under upp till 7 dagar
   Passiv desinfektion tar bort personliga tekniska variationer, och ger samma slags desinfektion varje gång. Curos Desinfektionsproppar kan sitta kvar för att hålla de nålfria injektionsventilerna rena och skyddade upp till 7 dagar. 3M™ Curos Tips™ Desinfektionspropp på remsa för han-luer kan också sitta kvar för att hålla han-luerenheterna rena och skyddade under upp till 7 dagar.

   Skydd som består
   Curos Desinfektionspropp skruvas på enkelt och sitter säkert på plats på nålfria anslutningar av standardmodell — uppfyller riktlinjerna från 2016 års SOP (Standards of Practice) för infusionsbehandling i USA för tilläggsenheter.

   Klara färger för rätt desinfektion
   Med våra proppar i klara färger kan du med en blick bekräfta att en port är ren, ett enkelt och tillförlitligt sätt att veta att portarna är desinficerade.

   Där du behöver dem, när du behöver dem
   Curos på remsa kan hängas från IV-ställningar för enklare åtkomst, säkrare desinfektion och mindre avfall.

    
    

    

  • Ta inte bara vårt ord för det

    

   Flera olika sjukhus har dokumenterat hur effektivt de har använt Curos™ Desinfektionsproppar och påvisat färre kateterassocierade blodinfektioner, kontaminerade blododlingar och påföljande vårdkostnader.

   Hämta sammanfattade kliniska evidens.

   AJIC November 2014: Impact Of Universal Disinfectant Cap Implementation On Central-Line Associated Bloodstream Infections 
   Merrill KC, Sumner S, Linford L, Taylor C, and Macintosh C.

    

   • Antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan minskade med >40 % efter implementeringen av Curos Desinfektionsproppar.
   • Veckovis kontroller av följsamheten påvisade att en 10 % ökning i följsamhet hos sköterskorna ledde till statistiskt signifikant 7 % minskning av antal infektioner.
   • Användning av Curosprodukterna associerades med en uppskattad besparing på över £ 200 000 per år på de sjukhus som studerades.

   Klicka här för att beställa en kopia av studien.


   JAVA December 2012: Central Venous Catheter Protective Connector Caps Reduce Intraluminal Catheter-Related Infection 
   Ramirez C, Lee AM, Welch K.

   • Under 2010 minskades antal CVK-relaterade infektioner i blodbanan från 1,9 till 0,5 under en försöksperiod på ett år.
   • Implementeringen av Curos proppar på remsor under försökets femte månad ökade följsamhetsandelen från 63 % till 80 %.

   Klicka här för att beställa en kopia av studien.


   AJIC December 2012: Impact Of Alcohol Impregnated Port Protectors And Needleless Neutral Pressure Connectors On Central Line-Associated Bloodstream Infections And Contamination Of Blood Cultures In An Inpatient Oncology Unit 
   Sweet, MA; Cumpston A; Briggs, F, Craig M and Hamadani M.

   • En summa av 6 851 dagar med central venkateter och 16 CVK-relaterade infektioner i blodbanan (2,3 infektioner/1 000 dagar med central venkateter) dokumenterades under kontrollperioden jämfört med 3 005 dagar med central venkateter och en CVK-relaterad infektion i blodbanan (en andel på 0,3 infektioner/1 000 dagar med central venkateter) under interventionsperioden (relativ risk 0,14, 95 % konfidensintervall [CI], 0,02–1,07; P = 0,03).
   • Andelen kontaminerade blododlingar från centrala venkatetrar var 2,5 % (17 av 692) under kontrollperioden, men endast 0,2 % (1 av 470) under interventionsperioden (relativ risk 0,09, 95 % CI, 0,01–0,65, P =0,002).
   • Andelen följsamhet för interventionen var 85,2 % (228 av 269 patienter med kateterskydd).
   • Denna studie på 32 sängar visad över £ 300 000 i årliga besparingar.

   Klicka här för att beställa en kopia av studien.

    
    

  • Vad säger kunderna om Curos-produkterna?   • Enhandsgrepp. Den perforerade remsan gör att upptagna sköterskor kan ta en ny propp med bara en hand.
   • Effektiv desinfektion. Desinficerar på en minut — bevarar han-luer rena och täckta tills nästa användning.
   • Skruvas på, sitter kvar. Skruvas på enkelt och sitter säkert på plats, uppfyller INS-riktlinjerna för tilläggsenheter.
   • Färg betyder desinfektion. Den tydliga gröna färgen gör att vårdpersonalen med en blick kan bekräfta att en enhet är täckt.
   • Flexibel, praktisk förvaring. Finns som enstaka proppar eller på en praktisk remsa med tio proppar som lättåtkomligt kan hängas på IV-ställningen. Remsan har en hängare på varje ände vilket gör att remsans längd kan anpassas.

   • Effektiv desinfektion. Innehåller ett svampliknande skum som är mättat med 70 % isopropylalkohol och desinficerar portar på en minut – håller portar rena under sju dagar.
   • Skruvas på, sitter kvar. Uppfyller INS-riktlinjerna för tilläggsenheter.
   • Godkänt. Testad kompatibilitet med Tego® hemodialysanslutningar.*
   • En tydlig färg. De vita Curos-propparna kan lätt urskiljas för att användas endast med Tego® hemodialysanslutningarna.

   *ICU Medical. "Tego® Swab Recommendations and Compatibility with Disinfecting Caps", oktober, 2012.

   Tego är ett registrerat varumärke som tillhör ICU Medical.


  Visning 1-3 av 3 liknande produkter
  Jämför upp till tre produkter:
  Jämför
  Andra 3M-webbplatser
  bCom
  Följ oss
  Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
  Ändra ort
  Sverige - svenska