1. Våra produkter
4 Resultat 
4 Resultat 
Hitta en produkt

4 Resultat 
3M Tegaderm, antimikrobiellt förband

3M™ Tegaderm™ CHG antimikrobiella IV förband

Fixeringsförband som i en enda produkt ger antimikrobiellt skydd, håller infarten synlig, fixerar katetern och hanterar fukt. Ett hjälpmedel för dig att nå målen inom både patientsäkerhet, förtroende för vårdgivaren och vårdkostnader.


Aktuella videoklipp


 • 3M Tegaderm CHG IV förband

  Antimikrobiellt skydd

  Det har kliniskt bevisats att 3M™ Tegaderm™ CHG IV förband reducerar kateterrelaterade blodburna infektioner (CRBSI) och kateterkolonisering. Det är därmed det enda transparenta IV-förbandet med denna indikation.

  Det är ett antimikrobiellt transparent filmförband, allt-i-ett, som kombinerar komfort med hög fixeringsgrad samtidigt som den venösa infarten vårdas enligt bästa praxis och protokoll.
  Den transparenta filmen på Tegaderm™ CHG IV förband utgör en barriär mot kontamineringar som vätskor, virus* och en stor mängd bakterier och svampar som vanligen associeras med CRBSI. 3M™ Tegaderm™ CHG IV förband har en transparent antimikrobiell geldyna av klorhexidinglukonat (CHG) som formas runt katetern för att ge omedelbart och beständigt skydd mot hudens bakterieflora.

  * In vitro-test visar att den transparenta filmen i 3M™ Tegaderm™ CHG IV förbanden utgör en barriär mot virus som är 27 nm i diameter eller större, så länge som förbandet är helt och inte läcker.


 • Tegaderm, transparent film

  Transparent för kontinuerlig övervakning av insticksstället

  Den transparenta filmen och transparenta, antimikrobiella CHG-geldynan möjliggör inspektion av insticksstället för att tidigt upptäcka eventuell infektion. Geldynan förblir klar och skyddar även i kontakt med blod, saltlösning och sårvätska.

  Intravaskulära katetrar associeras med ett antal risker, som t.ex. flebit, infiltrering, extravasering, trombos, tromboflebit och infektion.  Densiteten på hudens bakterieflora vid kateterinfarten är den största riskfaktorn. Det uppskattas att upp till 60 % av alla CRBSI har sitt ursprung i bakteriefloran på patientens hud.** Det är mycket viktigt att säkerställa att kateterinfarten alltid är synlig, för att kunna identifiera potentiella komplikationer.

  Infusionssköterskornas SOP (Standards of Practice) i USA anger att intravenösa infarter alltid måste vara synliga. Inga förbandsmaterial som döljer insticksstället får användas.5

  CDC rekommenderar att transparenta filmförband används för vård av intravenös infart. De fäster infarten på ett säkert sätt, möjliggör kontinuerlig visuell inspektion av katetern och kräver färre byten än standardförband med gasbinda och tejp, vilket sparar tid för vårdgivaren.

  ** 3M™ Tegaderm™ CHG IV förbandet är inte avsett för att behandla kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI) eller andra perkutana enhetsrelaterade infektioner och har inte studerats i någon randomiserad klinisk studie beträffande effektivt förebyggande av sådana infektioner. • Fotnoter

  1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparitive Study in Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.

  2. Bashir MH, et al. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. American Journal of Infection Control (AJIC), 2012; 40(4):344-8.

  3. Eyberg C. A Controlled Randomized Prospecitve Comparative Study to Evaluate the Ease of Use of a Transparent Chlorhexidine Impregnated Gel Dressing Versus a Chlorhexidine Disk in Health Volunteers. Journal of the Association for Vascular Access (JAVA), Fall 2008 Vol. 13 No. 3.

  4.Kohan, Cynthia MT, MS, CIC; Boyce, John MD. Poster ""A Different Experience with Two Chlorhexidine Gluconate Dressings for Use on Central Venous Devices."" APIC, Ft. Lauderdale FL, June 2013.

  5. Infusion Nursing Standards of Practice, Jan/Feb 2011 Vol 34, 1S ISSN 1533-1458.

  6. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC); (Appendix 1). Clin Infect Dis. 2011;52(9):e162.


Visning 1-4 av 4 liknande produkter
Jämför upp till tre produkter:
Jämför