1. Våra produkter
10 Resultat 
10 Resultat 
IV förband
 • 3M™ Tegaderm™ I.V. Förband

  För över trettio år sedan lanserade 3M de första 3M™ Tegaderm™ I.V. förbanden. Sedan dess har vi samarbetat med vårdpersonal över hela världen för att utveckla produkter som förenklar och förbättrar rutinerna inom vården. Vi fortsätter också att expandera antalet möjligheter inom sortimentet med Tegaderm™-förband.

  Varje dag inspireras vi av allt som vårdpersonal utför för att ge patienter bästa möjliga vård. I takt med att nya tekniker har utvecklats och framsteg gjorts har vi tillämpat dem på transparenta förband. Detta har lett till en omfattande serie förband för intravenösa infarter som kan ge patienter bättre resultat och högre livskvalitet.

 • Pediatric IV Dressing

  Kateterfixering

  Välj 3M™ PICC/CVK-fixeringsanordning + Tegaderm™ I.V. Fixeringsförband om klinikens protokoll kräver en separat stabiliseringsanordning, eller för mer aktiva patienter och andra situationer som kräver en katetersäkring av högsta nivå. 3M™ PICC/CVK-fixeringsanordning utformades för att minimera komplikationer som katetermigrering och dislokation, men kan samtidigt lossas utan att orsaka patienten onödig smärta eller obehag.2,3

  In vivo-tester vilka jämförde vilken genomsnittlig dragkraft som krävs för att flytta en införd CVK-kateter som är fixerad på olika sätt, visade att 3M™ PICC/CVK-fixeringsanordning tålde betydligt högre dragkraft (över 1,5 gånger mer än suturer) än konkurrenters säkringsförband eller suturer.²2

  3M™ PICC/CVK-fixeringsanordning + Tegaderm™ I.V. Advanced fixeringsförband

 • 3M Tegaderm IV Advanced Securement Dressings

  Kateterfixering

  3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixeringsförband har en djup slits, stabiliseringskant och teknik med dubbel självhäftning för att ge den komfort och det skydd som patienterna förtjänar. Dessa förband uppfyller CDC- och INS-kraven på anordningar för katetersäkring eller -stabilisering.4,5

  3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fixeringsförband

 • Förband med barriär mot bakterier och virus, ett utmärkt alternativ till tejp och gasbinda

  3M™ Tegaderm™ Film, transparenta filmförband, består av en tunn semipermeabel film som inte släpper igenom vätskor, bakterier och virus*, men ändå är öppen för vattenånga, syre och koldioxid samt är enkel att byta. På den sterila filmen sitter ett hypoallergent häftämne, som inte är gjort av naturgummilatex. Detta möjliggör lång användningstid och full synlighet av insticksstället så att onödiga förbandsbyten minimeras.

  För åtkomst till inopererade portar eller snitt för nyimplanterade portar skyddar du insticksstället med 3M™ Tegaderm™ I.V. transparenta filmförband och icke vidhäftande fönster, vilket minimerar risken för att nålen rör sig vid borttagning av förbandet och att självhäftningen får hudkontakt.

  * In vitro-test visar att den transparenta filmen utgör en barriär mot virus som är 27 nm eller större, så länge som förbandet är helt och inte läcker.

  3M™ Tegaderm™ Film, transparenta filmförband

Aktuella videoklipp

Videoklipp med introduktion av 3M™ Tegaderm™ CHG

 • Fotnoter

  1. Maki DG. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Bloodstream Infection: A Prospective Comparative Study In Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.
  2. Rutledge, et al. Catheter securement systems: comparison of two investigational devices to a sutureless securement device, a securement dressing, and sutures in a pig model. Intensive Care Medicine Experimental (2015) 3:24.
  3. 3M Data on file (#012858).
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections. Healthcare Infection Control (Appendix 1). Clin Infect Dis, 2011; 52(9):e162.
  5. Alexander M. et al. Infusion Nursing Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing, (2011) Vol. 34, no 1S.


Visning 1-10 av 10 liknande produkter
Jämför upp till tre produkter:
Jämför