Fastsättning av plåt och konstruktionsdelar

Fastsättning av plåt och konstruktionsdelar i bilreparationen

 • Om det inte går eller inte är önskvärt att utföra vanlig svetsning för att fästa en icke-bärande del på bilen så kan du enkelt använda 3M-reparationsprocessen för fastsättning av plåt.

  Om du följer tillverkarens instruktioner kan du använda produkten till att fästa dörrkarmar, takplåtar, fram-/bakskärmar och flaksidor. 3M™ Panel Bonding Adhesive är avsett att ge ytterligare fäststyrka till den utbytta ytterplåten och även ge rostskydd. Den har livstids garanti mot rost när den används enligt bruksanvisningar från 3M.

  3M™ Panel Bonding Adhesive är inte avsett att fästa bärande bilpartier, som delar av chassit eller karossen. Om du tvekar över om en del är bärande så ska du svetsa den. Bärande delar som ingår i bilens konstruktion repareras med 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive.

Fastsättning med svetsning och lim

3M-reparationsprocessen för fastsättning av plåt


 • Steg 1

  Steg 1

  Ta bort all färg, rost och smuts från ytorna som ska sammanfogas med en 3M™ Roloc™ slipskiva eller Clean and Strip-rondell.

 • Steg 2

  Steg 2

  Räta ut all metall, kläm fast biten och kontrollera passformen.

 • Steg 3

  Steg 3

  Rengör alla ytor som ska fästas med 3M™ 08984 General Purpose Adhesive Cleaner.

 • Steg 4

  Steg 4

  Placera dubbelpatronen med lim i applikatorpistolen. Skruva bort limmets lock och tryck ut tillräckligt för att båda medlen ska nå upp till kanten. Fäst och lås blandningsmunstycket på dubbelpatronen.

 • Steg 5

  Steg 5

  Applicera en sträng lim på alla ytor som ska limmas (alla ytor av ren metall).

  Lim för att fästa plåt har inbyggt rostskydd och ger utmärkt fäste vid material som aluminium, SMC (Sheet Moulded Compounds) fiberarmerad plast (FRP), stål och övrigt...

 • Steg 6

  Steg 6

  Applicera limmet med ett verktyg (spackelspade av plast eller borste) för att lägga en bas som rostskydd.

 • Steg 7

  Steg 7

  Lägg på ytterligare en limsträng på antingen ersättningsplåten eller karossdelen.

 • Steg 8

  Steg 8

  Spraya 3M™ 50410 Weld Thru II Coating på alla ytor som ska svetsas.

 • Steg 9

  Steg 9

  Kläm fast plåten i rätt läge.

 • Steg 10

  Steg 10

  Jämna ut allt lim som har ”tryckts ut” för att det ska täcka hela skarven som ska sammanfogas.

 • Steg 11

  Steg 11

  Svetsa på lämpliga ställen. Du kan svetsa så snart plåten är fäst med klämmor.

 • Steg 12

  Steg 12

  Spraya fram/bakskärmens insida och svetsade skarvar med 3M™ 08901/08911 eller 08909/08919 Inner Cavity Wax.

 • Steg 13

  Steg 13

  Efter 4 timmar och 23 °C kan du ta bort klämmorna. Om det finns spänning måste delarna vara längre i press. Härdningen kan gå snabbare om du tillför värme (inte mer än 120 °C under 45 minuter). Låt det härda 24 timmar innan fordonet används igen.

IRSA – 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive


Om du behöver ett lim för fastsättning av konstruktionsdelar så väljer du IRSA (Impact Resistant Structural Adhesive) art.nr 07333. Det finns många biltillverkare som rekommenderar det för absorbering av krockkrafter. Limmet kan även användas på bärande konstruktionsdelar. Det fäster utmärkt på höghållfasthetsstål och mjukt stål liksom aluminiumdelar.

 • Steg 1

  Steg 1

  Rengör området med 3M™ VHB™ Surface Cleaner eller 3M™ General purpose Adhesive Cleaner 08984 på en 3M™ Professional Panel Wipe 34567 eller en 3M™ mikrofiberduk.

 • Steg 2

  Steg 2

  Ta bort all rost, primer och målarfärg från de områden som ska sammanfogas, svetsas eller nitas med en 3M Roloc™ slipskiva (grad 80)/grov Scotch-Brite™ filbandslip eller ytkonditioneringsrondell. Sammanfoga endast ren, rostfri metall.

  Provmontera alla delar, inklusive nitar och fästanordningar, och minimera mellanrummet mellan flänsarna för en enhetlig sammanfogning.

 • Steg 3

  Steg 3

  Ta bort delen från fordonet.

  • Alla områden som ska MIG-svetsas bör täckas med 3M™ Weld-Thru II-beläggning (art.nr 50410) enligt anvisningarna på burken. Limmet får endast lägga på ytor som ska MIG-svetsas.
  • Områden som ska svetsas med trycktålig punktsvetsning (STRSW) bör täckas med 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive (art.nr 07333). Weld-Thru-beläggningar bör inte användas på dessa områden.
  • Områden som ska nitas bör täckas med 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive (art.nr 07333). Weld-Thru-beläggningar bör inte användas på dessa områden.
 • Steg 4

  Steg 4

  Sätt limpatronen i appliceringspistolen, öppna och ”utjämna” patronen genom att mata ut precis så mycket medel att både del A och B ligger vid utloppet. Fäst ett 3M blandningsmunstycke på patronen och lås fast det med kragen som medföljer patronen. Mata ut och kassera lite material genom blandningsmunstycket.

 • Steg 5

  Steg 5

  Applicera en sträng lim på alla rena metallytor på båda delarna som ska sammanfogas. Använd en spackelspade av plast eller pensel för lödsyra/lödvatten så att medlet täcker alla rena metallytor.

 • Steg 6

  Steg 6

  Applicera en limsträng på 3–6 mm i diameter på ENA delen i mitten av flänsen (eller enligt biltillverkarens handbok för reparation av krockskador). Breda flänsar eller flänsar med små mellanrum kan kräva en bredare limsträng. Applicera en så stor sträng att limmet fyller upp alla hålrum och trycks ut ur flänsens skarv. Detta innebär att fogen är helt tät.

 • Steg 7

  Steg 7

  Tryck ihop eller fixera delar med de mekaniska fästen som rekommenderas av biltillverkaren. Utjämna lim som har ”tryckts ut” för att täta skarven utefter alla sammanfogade kanter.

 • Steg 8

  Steg 8

  Utför trycktålig punktsvetsning på lämpliga områden medan limmet är i ohärdat tillstånd. Försök INTE MIG-svetsa genom limmet. Fäst nitar eller andra fästelement medan limmet fortfarande är ohärdat, vanligtvis inom 2 timmar efter att det har applicerats.
   

  • VAR FÖRSIKTIG! Limmet kan vara antändningsbart. Se till att all MIG-svetsning sker minst 5 cm från limmet. Precis som vid alla former av svetsarbete måste en brandsläckare av lämplig sort finnas inom räckhåll. Var uppmärksam på eventuell rök och lågor som kan uppstå.
  • Trycktålig punktsvetsning genom ohärdat bindemedel FÅR utföras.
 • Steg 9

  Steg 9

  Spraya de invändiga hålrummen och eventuella svetsade skarvar med 3M™ Cavity Wax, gult eller transparent.

 • Steg 10

  Steg 10

  Om delarna endast är limmade kan klämmorna tas ut efter 8 timmar vid 23 °C.

    

  • Delarna ska sitta längre i press om temperaturen är under 23 °C och/eller det finns någon spänning på delen/skarvlinjen.
  • Härdningstiden kan förkortas genom att värme tillförs (högst 80 °C i 30 minuter), om detta görs inom 2 timmar efter limmets applicering.
  • Klämmor på delar som har fogats samman med nitar eller trycktålig punktsvetsning kan lossas direkt.

   

Vänta 24 timmar vid en temperatur på minst 23 °C innan fordonet används igen.

 • Nyheter

 • Resurser

 • Här köper du

 • Support


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska