läkare som applicerar incisionsfilm på en patient

De 10 främsta sakerna som du behöver veta om antimikrobiella incisionsfilmer, för upphandlingsexperter.

Skydda dina patienter bortom vad ögat kan se. För att ta reda på hur du bäst kan skydda patienter under operationen, läs igenom våra 10 främsta saker som du behöver veta.

 • Nummer 1

  Du kan inte sterilisera huden.

  De flesta postoperativa sårinfektioner orsakas av mikroorganismer som finns på patientens hud. För att förhindra att dessa mikroorganismer kommer in i operationssåret ska patientens hud dekontamineras med ett antiseptiskt medel för hud och patienten ska draperas med incisionsfilm. Studier har visat att mikroorganismer som finns i de djupare hudskikten inte påverkas av dekontaminering av hudytan.1,2 Det betyder att dekontaminering av operationsområdet (platsen där snittet görs) med antiseptiskt medel för hud inte steriliserar området. Operationsområdet är inte sterilt utan en (antimikrobiell) incisionsfilm.

 • Nummer 2

  Så här fungerar antimikrobiella incisionsfilmer.

  Antimikrobiella incisionsfilmer fäster mot operationsområdet, över det exponerade hudområdet, och täcker det förberedda hudområdet samt kanten till den omgivande operationsperingen. På så vis skapas en steril yta. Kirurgen skär sedan genom både incisionsfilmen och huden, så att ytan går rakt upp till sårkanten. Samtidigt avdödar draperingens antimikrobiella egenskaper bakterier på huden och i de djupare skikten av huden för att skydda såret från mikroorganismer, både mekaniskt genom separation och kemiskt genom de antimikrobiella egenskaperna.1,2

 • Nummer 3

  Alla incisionsfilmer är inte likadana. Incisionsfilmer kan delas in i två grupper.

  1. Genomskinliga (vanliga) incisionsfilmer är häftande polymerfilmer som fungerar som en mekanisk barriär för mikroorganismer på hudytan och de hjälper till att skapa ett sterilt fält.
  2. Antimikrobiella incisionsfilmer är en helt annan sak. Antimikrobiella incisionsfilmer innehåller ett antimikrobiellt medel. För det första bildar de en mekanisk barriär för mikroorganismer på huden, för det andra frigör de ett antimikrobiellt medel som avdödar mikroorganismer på hudytan såväl som i de djupare hudskikten.1,2,4 Den här antimikrobiella effekten gör att de, enligt det europeiska direktivet för medicinsk utrustning, utgör en helt annan produkt jämfört med de (vanliga) genomskinliga incisionsfilmerna.5
 • Nummer 4

  Antimikrobiella incisionsfilmer som innehåller en läkemedelskomponent måste klassificeras som klass III medicinsk utrustning.

  • Enligt det europeiska direktivet om medicinsk utrustning är medicinsk utrustning alla instrument, apparater, applikationer, mjukvaror, implantat, reagens, material eller andra artiklar som enligt tillverkaren är avsedda att användas, ensamma eller i kombination, för människor för (bland annat) förebyggande av sjukdom. Enligt den definitionen är varje incisionsfilm medicinsk utrustning. All medicinsk utrustning måste klassificeras. Produkter som i allmänhet anses utgöra "låg risk" är i en ”låg/lägre” klass än produkter som allmänt betraktas utgöra "hög risk". I regel 13 i direktivet om medicinsk utrustning definieras att medicinsk utrustning som innehåller ett läkemedel måste klassificeras i den högsta klassen (klass III). Ett antimikrobiellt antiseptiskt medel som används för huden utgör ett läkemedel och därför måste antimikrobiella incisionsfilmer klassificeras som en klass III-produkt.5
 • Nummer 5

  Undvik produktkopior.

  Vissa produkter på marknaden ser ut som antimikrobiella incisionsfilmer, men har inte någon klass III-certifiering, vilket är vilseledande. Dessa är ofta endast klass II-certifierade, vilket innebär att endast utrustningskomponenten har godkänts och att det antimikrobiella medlet inte har granskats av de behöriga myndigheterna. Läkemedelskomponenten (det antimikrobiella medlet) har inte bevisats vara effektivt.

 • Nummer 6

  Produktkopior kan vara vilseledande.

  Eftersom de kan använda bevisen från en annan tillverkares produkt i sin registrering.5 Den antimikrobiella effekten hos en incisionsfilm av klass III för medicinsk utrustning måste bevisas genom kliniska undersökningar.

 • Nummer 7

  Vidhäftning är viktigt och ger praktiska och kliniska fördelar.

  Kirurgen kommer att vara inriktad på draperingens förmåga att hålla sig på plats när den väl fästs vid huden. Studier har visat att draperingar som lyft vid sårkanten kan orsaka föroreningar av såret. Av denna anledning är vidhäftningen kritisk.6 Vidhäftningen hjälper också till att hålla incisionsfilmerna på plats under ingreppet och upprätthålla det sterila fältet. Drapering med dålig vidhäftning kan skapa problem.

 • Nummer 8

  Riktlinjerna rekommenderar användning av antimikrobiella incisionsfilmer för att minska risken för postoperativ sårinfektion.

  Riktlinjer har alltmer blivit en del av den kliniska praxisen då de översätter bästa evidens till bästa praxis. NICE guidelines från Storbritannien samt de nyligen reviderade riktlinjerna från det tyska Robert Koch-institutet menar att då incisionsfilmer används så ska dessa vara jodoforimpregnerade. Båda riktlinjerna är baserade på välgrundade kliniska evidens.7,8

 • Nummer 9

  Kirurger föredrar antimikrobiella incisionsfilmer.

  Kirurger tycker om att använda antimikrobiella incisionsfilmer av flera skäl. Det är viktigt att de ger sinnesro genom att skapa och bibehålla en steril yta. Antimikrobiella incisionsfilmer är lätta att använda, anpassar sig till patientens hud och håller sig på plats under hela operationen. Kirurger tycker om den beprövade effekten med avseende på minskning av sårkontaminering och infektionsfrekvens. Användningen av antimikrobiella incisionsfilmer är riktlinjekompatibel och kostnadseffektiv.7,8

 • Nummer 10

  Användning av en bevisad klass III incisionsfilm minskar kostnaderna.

  När en bevisad antimikrobiell incisionsfilm används så minskas risken för infektion. Behandling av infektioner ger betydande kostnader för kliniken när det gäller vistelsens längd, ytterligare operationer och andra kostnader.

  En nyligen genomförd studie av Bejko et al visade att användningen av jodoforimpregnerade incisionsfilmer kan minska infektionsrisken och den associerade kostnaden avsevärt.9

Produktjämförelseverktyg för incisionsfilmer
Produktjämförelseverktyg för incisionsfilmer

Skicka produktjämförelseverktyget för incisionsfilmer till mig

Låt oss skicka dig vårt produktjämförelsesverktyg för att jämföra olika marknadsalternativ baserat på relevanta kriterier. Detta kommer att hjälpa dig att bedöma den mest lämpliga lösningen för din organisation och operationssal.

 • Fyll i det här formuläret för att få produktjämförelseverktyget för incisionsfilmer.


  Alla fält är obligatoriska om de inte anges vara frivilliga.


  Genom att fylla i det här formuläret samtycker du till att 3M skickar produktjämförelseverktyget för incisionsfilmer till dig via e-post. Den kommer att skickas till dig oavsett om du har angivit ett uttryckt godkännande till kommunikation från 3M. Om du vill ta emot framtida nyheter och uppdateringar från 3M så kan du klicka i kryssrutan nedan för att meddela oss om det.

 • Får du redan meddelanden från oss? Vi har alltid mycket nytt att berätta, så låt oss veta att du fortfarande värdesätter information från oss genom att klicka i rutan nedan.
 •  
 • Skicka Skicka

Tack för att du givit oss dina uppgifter.

Vi kommer att e-posta jämförelseverktyget till dig.

Våra ursäkter...

Ett fel har uppstått när du skickade in. Försök igen senare ...


 1. Casey AL, Karpanen TJ, Nightingale P, Conway BR, Elliott TS (2015) Antimicrobial activity and skin permeation of iodine present in an iodineimpregnated surgical incise drape. J Antimicrob Chemother 70(8):2255–2260
 2. Kramer A, Assadian O, Lademann J (2010) Prevention of postoperative wound infections by covering the surgical field with iodine impregnated incision drape (Ioban 2). GMS Krankenhhyg Interdiszip 5(2):Doc8
 3. Parks PJ, Nohra GK Reduction of Surgical-site Infections in Neurosurgery – The Advantage of Antiseptics Combined with a Sterile Surface. European Neurological Review 2009;4(2):116-119 DOI: http://doi.org/10.17925/ENR.2009.04.02.116
 4. Eyberg C, Morse D, Olson L, et al., An in vitro time kill study to compare the antimicrobial activity of three antimicrobial surgical incise drapes, 2009, 19th Annual Scientific Meeting of the Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), 19–22 March 2009, San Diego, California
 5. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament
 6. Grove, Gary & I Eyberg, Chou. (2012). Comparison of Two Preoperative Skin Antiseptic Preparations and Resultant Surgical Incise Drape Adhesion to Skin in Healthy Volunteers. The Journal of bone and joint surgery. American volume. 94. 1187-92. 10.2106/JBJS.K.00261
 7. Surgical Site Infections: prevention and treatment Clinical guideline Published: 22 October 2008 NICE National Institute for Health and Care Excellence
 8. Prävention postoperativer Wundinfektionen Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch Institut Bundesgesundheitdbl 2018-61:448-473
 9. Bejko J, Tarzia V, Carrozzini M et al (2015) Comparison of efficacy and cost of iodine impregnated drape vs. standard drape in cardiac surgery: study in 5100 patients. J Cardiovasc Transl Res 8(7):431–437