läkare som stöttar en pojke på sjukhus

Bekämpa postoperativa sårinfektioner från alla perspektiv.

Läs mer

Man talar ofta om postoperativa sårinfektioner (Surgical Site Infections, SSI) inom vården, men vad är de och varför är det viktigt att sjukvårdspersonal gör allt de kan för att förhindra dem?

 • Läkare som ler i ett klassrum

  3M Health Care Academy: eLearning-modul om postoperativa sårinfektioner (Surgical Site Infections, SSI)

  Den här onlinemodulen beskriver postoperativa sårinfektioner, deras prevalens och påverkan på patientens utfall och vårdkostnaderna.


Leda

Som sjukvårdspersonal vill du ge den bästa vården till dina patienter, vilket ibland betyder att du får ändra din praxis för att anpassa dig till nya processer eller tekniker. Förändring är dock inte alltid lätt och det finns ofta hinder som måste övervinnas. Denna sammanfattning innehåller en steg-för-steg-guide och användbara tips som hjälper dig att förstå, identifiera och övervinna hinder för förändring av din kliniska praxis.

 • tre läkare i möte - ovan

  Så här ändrar du din kliniska praxis: förstå, identifiera och övervinn hinder för förändring.

  • Så här ändrar du din kliniska praxis.
  • Förstå, identifiera och övervinn hindren för förändring.
   Även när förändringar måste göras i en organisation, kan motvilliga individer och etablerade processer ofta blockera vägen framåt.
  • Förstå hindren för förändring
   Det viktiga första steget är att erkänna att någonting behöver förändras. Detta kan försvåras av vårdpersonal som anser att detta kompromissar med deras egna intressen eller står i konflikt med deras långvariga övertygelser.
  • Andra hinder för förändring kan delas in i två huvudområden: praktiska hinder, såsom leveranssvårigheter eller brist på resurser och yttre hinder som ligger utanför din kontroll. Dessa inkluderar ett ogynnsamt ekonomiskt klimat eller en politisk miljö som kan göra vårdpersonalen mindre mottaglig för nya idéer.
  • Identifiera hindren för förändring
   Det viktiga första steget är att erkänna att någonting behöver förändras. Detta kan försvåras av vårdpersonal som anser att detta kompromissar med deras egna intressen eller står i konflikt med deras långvariga övertygelser.
  • Dessa inkluderar att prata med nyckelpersoner som har kunskap och behörighet att utforska nya vägar framåt. Du kan även utföra brainstormingsessioner eller fokusgrupper, utfärda frågeformulär eller helt enkelt observera den nuvarande kliniska praxisen för att identifiera resistensområden.
  • Övervinn hindren för förändring
   För att övervinna de identifierade hindren behöver du bland annat en kombination av influenserstöd och utbildning.
  • Opinionsledare kan vara mycket övertygande ifråga om att inspirera vårdpersonal att ändra sin praxis. Patienterna, som nu kan ha en god kunskap om sina egna medicinska problem genom sökningar på internet, kan också påverka besluten gällande deras egen vård.
  • Utbildning kan anta många former, bland annat konferenser, workshops, kurser och distribution av traditionellt utbildningsmaterial.
  • Gör förändringarna till verklighet
   Då barriärerna har förståtts, identifierats och övervunnits kan du genomföra förändringarna och omdefiniera bästa praxis som en del av ditt övergripande engagemang ifråga om att förbättra kvaliteten.
  • För mer information, klicka här för att ladda ner vår användbara PDF

Agera

Med en mängd kliniska bevis, riktlinjer och rekommendationer som finns tillgängliga globalt är det ibland svårt för sjukvårdspersonal att identifiera vilka som är relevanta för att förbättra deras kliniska praxis och patienternas utfall.

 • Läkare som gör anteckningar

  Sammanfattning av de europeiska riktlinjerna.

  Vår sammanfattning av kliniska riktlinjer hjälper dig att identifiera de viktigaste rekommendationerna som utgivits av experter och yrkesorganisationer i Europa för att stödja sjukvårdspersonal och förebygga postoperativa sårinfektioner och oavsiktlig perioperativ hypotermi. Se hur din nuvarande kliniska praxis står sig i jämförelse med de aktuella riktlinjerna!


Skicka sammanfattningen över kliniska riktlinjer.

 • Fyll i det här formuläret för att få sammanfattningen över kliniska riktlinjer.


  Alla fält är obligatoriska om de inte anges vara frivilliga.


  Genom att fylla i det här formuläret samtycker du till att 3M skickar sammanfattningen över kliniska riktlinjer till dig via e-post. Den kommer att skickas till dig oavsett om du har angivit ett uttryckt godkännande till kommunikation från 3M. Om du vill ta emot framtida nyheter och uppdateringar från 3M så kan du klicka i kryssrutan nedan för att meddela oss om det.

 • Får du redan meddelanden från oss? Vi har alltid mycket nytt att berätta, så låt oss veta att du fortfarande värdesätter information från oss genom att klicka i rutan nedan.
 •  
 • Skicka Skicka

Tack för att du givit oss dina uppgifter.

Vi kommer att e-posta sammanfattningen över kliniska riktlinjer till dig.

Våra ursäkter...

Ett fel har uppstått när du skickade in. Försök igen senare ...

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska